Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kadry i płace

Cel kursu

Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w poszczególnych blokach tematycznych może ulegać zmianom.  Niemniej zakres tematyczny szkolenia obejmuje wszystkie zagadnienia merytoryczne niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań zawodowych na stanowisku pracy.

Zakres szkolenia 

 • klasyfikacja podmiotów gospodarczych, usytuowanie działu kadr i płac
 • prawo pracy – wybrane zagadnienia
 • kadry
 • ubezpieczenia społeczne
 • płace

Wykorzystywane programy kadrowo – płacowe: Płatnik / Gratyfikant / Subiekt/

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wykwalifikowaną kadrę
 • możliwość płatności w ratach
 • miłą atmosferę!

Prosimy o bezpośredni kontakt z najbliższym Centrum Edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce Aktualności   i Planowane kursy

Zobacz również

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

  CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …

 • Prawo jazdy Kat. C+E

  CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo