Facebook: Czcionka: Kontrast:

Egzaminy certyfikowane przez UDT

Z NAMI ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA UDT

Warmińsko-Mazurki ZDZ w Olsztynie w oparciu o działania swoich >placówek przeprowadza egzaminowanie absolwentów szkoleń przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w ich zakresie muszą posiadać osoby:

 • obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
 • wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń;

Oferta szkoleniowe W-MZDZ obejmuje kursy w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń podlegających dozorowi :

Obsługa:-

 • wózków jezdniowych ,
 • dżwigników,
 • dźwigów towarowych, budowlanych,
 • podestów ruchomych,
 • suwnic,
 • żurawi stacjonarnych przenośnych , przewoźnych (tzw „HDS”),
 • żurawi wieżowych, samojezdnych.
 • wyciągów narciarskich
 • układnic magazynowych

Konserwator :

 • wózków jezdniowych podnośnikowych
 • wciągników i wciągarek
 • dżwigników
 • dźwigów osobowych
 • układnic magazynowych
 • żurawi  stałych, przenośnych, przewożnych,
 • żurawi wieżowych, samojezdnych,
 • podestów ruchomych
 • suwnic ogólnego stosowania, suwnic specjalnych

Prowadzimy  także szkolenia w zakresie napełnianie zbiorników przenośnych  pow 350 cm3.

Wytyczne regulujące rodzaje uprawnień „dozorowych” i ich stopnie opisano w pliku . Pobierz >Kategorie_uprawnień .

 

 

Zobacz również

 • EGZAMINY F-GAZOWE

  EGZAMINY F-GAZOWE

  W-M ZDZ Centrum Szkoleń Branżowych posiada certyfikację Urzędu Dozoru Technicznego – numer wpisu do rejestru jednostek oceniających personel FGAZ-E/27/0003/22, na przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych w celu uzyskania …

 • Egzaminy spawalnicze

  Egzaminy spawalnicze

  Egzaminy weryfikujące/ aktualizujące  uprawnienia spawalnicze (111, 131, 135, 136, 138, 141, 311) Komisja Spawalnicza jest akredytowana  przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Koszt egzaminu 350,00 zł od każdej metody. Planowane terminy egzaminów spawalniczych (Olsztyn – każdy …

 • Egzaminy energetyczne – KOMISJA URE

  Egzaminy energetyczne – KOMISJA URE

  Egzaminy dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych,  gazowych Celem uzyskania  świadectwa należy stawić się na egzamin z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty i dokumentem    potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport, prawo …

 • EGZAMINY I CERTYFIKACJA INSTALATORÓW OZE

  EGZAMINY I CERTYFIKACJA INSTALATORÓW OZE

  CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH prowadzi szkolenia i egzaminowanie instalatorów  OZE Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończeniu kursu w zakresie wybranej kategorii OZE a po zdanym egzaminie Certyfikat Urząd Dozoru Technicznego i potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów …

 • EGZAMINY SPAWACZY TWORZYW SZTUCZNYCH

  EGZAMINY SPAWACZY TWORZYW SZTUCZNYCH

  OŚRODEK  SZKOLENIA  I  EGZAMINOWANIA w zakresie termoplastycznych tworzyw  sztucznych . Warmińsko-Mazurski ZDZ  jest od 2016 roku akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodkiem do przeprowadzania egzaminów na uprawnienia spawaczy/zgrzewaczy tworzyw sztucznych Szklenia i egzaminowanie spawaczy przeprowadzone …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo