Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Egzamin URE - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści
 • Egzaminy energetyczne - komisja URE

Egzamin URE

 • Termin:

  13.02.2024, godz. 14.00

 • Miejsce:

  ul. Grunwaldzka 13; Iława

 • Dopłata za wydanie certyfikatu:

  0,00 zł

424,20 zł

Organizator

Centrum Edukacji w Iławie

Strona placówki

Świadectwa kwalifikacyjne

Bezpośrednio po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z egzaminu. Świadectwo kwalifikacyjne wystawia sekretarz Komisji i jest ono ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

Warunki przystąpienia do egzaminu

Na egzamin należy zgłosić się z:

 1. Dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 2. Kopią posiadanych świadectw kwalifikacyjnych.
 3. Kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
 • świadectwem lub dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego/ świadectwem potwierdzającym kwalifikację w zawodzie lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe/ certyfikatem kwalifikacji zawodowej lub dyplomem zawodowym/ świadectwem czeladniczym lub dyplom mistrzowskim – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

lub

 • świadectwem ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub zaświadczeniem o przebiegu nauczania wydanym przez tą szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116) potwierdzającym kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

lub

 • zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę, potwierdzającym doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiający nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Opłata egzaminacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, § 14.2) opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Opłatę można wnosić gotówką lub kartą płatniczą w naszej kasie, bądź przelewem na numer konta: 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151.

Opłata na rok 2024 wynosi 424,20 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery zł 20/100) / za wniosek 

Zadaj pytanie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług

  Zobacz również

  • Egzaminy energetyczne - komisja URE

  URE

  • 24.07.2024, godz. 14.00
  • Ostróda

  430,00 zł

  Newsletter

   Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług