Facebook: Czcionka: Kontrast:

Efektywne negocjacje w biznesie

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej, menadżerów i handlowców,
którzy pragną efektywnie i profesjonalnie przeprowadzać negocjacje z klientami lub
partnerami biznesowymi.

Cel kursu

Przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych

Informacje organizacyjne

Kurs trwa 32 godziny.  Zajęcia  praktyczne i teoretyczne prowadzone w formie gier symulacyjnych aktywnie angażujących uczestników kursu w proces uczenia się

Zakres szkolenia

1. Pojęcie, istota, geneza negocjacji.
Omówienie podstawowej terminologii
Istota negocjacji
Sylwetka negocjatora
Cechy pożądane i niepożądane u negocjatora
Karta praw negocjatora

2. Zespół negocjacyjny.
Omówienie zagadnień związanych z zespołem negocjacyjnym
Skład zespołu negocjacyjnego
Rola poszczególnych jego uczestników

3. Negocjacje.
Rodzaje negocjacji
Potrzeby negocjacji
Style negocjowania
Przebieg rozmów w poszczególnych fazach negocjacji
Faza finalna i jej znaczenie dla przyszłych kontaktów
Formułowanie strategii w negocjacjach
Taktyki i techniki negocjacyjne

4. Scenariusz i program rozmowy negocjacyjnej.
Przedmiot negocjacji
Negocjacje
Fazy negocjacji
Podstawowe zasady negocjacji
Komunikacja niewerbalna w negocjacjach
Negocjacje nastawione na współpracę długofalową
Specyfika zachowań negocjacyjnych przedstawicieli różnych krajów

5. Gra negocjacyjna
Ćwiczenia praktyczne, mające na celu sprawdzenie przez uczestników swoich
umiejętności negocjacyjnych.

 

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

  • Kadry i płace

    Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

  • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

    SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

  • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

    KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo