Facebook: Czcionka: Kontrast:

ECDL – Standard

Certyfikat ECDL Standard zaświadcza posiadanie rozszerzonych kwalifikacji komputerowych

Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on posiadanie umiejętnościach specjalistycznych (w trzech do wyboru z ośmiu). Pracownicy administracyjno -biurowi wybierają zwykle egzaminy  S1, S2, S3, S7;  natomiast realizujący i planujący projekty S5; kreujący strony internetowe – S6; pracujący z dokumentacją techniczną –  S8.

Zakres szkolenia

Liczba godzin dydaktycznych planowana dla opanowania poszczególnych modułów może ulec zmianie ze względu na poziom zaawansowania uczestników szkolenia. Czas realizacji dla  modułów  S1 – S3 wynosi po 25 godz. na każdy moduł, dla modułów  S5 – S8 po 40 godz. dydaktycznych

Moduł S1 – Użytkowanie baz danych
 1. Rozumienie istoty bazy danych (Kluczowe pojęcia; Organizacja baz danych; Relacje; Operacje)
 2. Obsługa aplikacji (Praca z bazami danych; Typowe zadania)
 3. Tabele (rekordy; Projekt)
 4. Wybieranie informacji z baz danych (Podstawowe operacje; Kwerendy- zapytania)
 5. Obiekty (Formularze)
 6. Wydruk (Raporty, wysyłka danych; Drukowanie)
Moduł S2 – Grafika menadżerska i prezentacyjna
 1. Używanie aplikacji (Praca z prezentacjami; Zwiększanie wydajności pracy)
 2. Tworzenie prezentacji (Widok prezentacji; Slajdy; Wzorzec slajdu)
 3. Tekst (Posługiwanie się tekstem; Formatowanie; Listy; Tabele)
 4. Wykresy (Praca z wykresem; Schemat organizacyjny)
 5. Obiekty graficzne (Wprowadzanie, manipulacja; Rysowanie)
 6. Przygotowanie pokazu slajdów (Przygotowanie prezentacji; Sprawdzanie i uruchamianie)
 Moduł S3 – IT Security
 1. Kwestie bezpieczeństwa (Zagrożenie dla danych; Wartość informacji; Bezpieczeństwo osobiste; Bezpieczeństwo plików)
 2. Złośliwe oprogramowanie (Definicje i funkcje; Typy; Ochrona)
 3. Bezpieczeństwo w sieciach (Sieci; Połączenia sieciowe; Sieci bezprzewodowe; Kontrola dostępu)
 4. Bezpieczeństwo w internecie (Przeglądarka internetowa; Portale społecznościowe)
 5. Komunikacja (E-maile; Komunikacja online w czasie rzeczywistym)
 6. Bezpieczeństwo danych (Zabezpieczanie danych i tworzenie kopii zapasowych; Bezpieczne usuwanie danych)
 Moduł S5 – Zarządzanie projektami
 1. Narzędzia zarządzania projektami (Kluczowe koncepcje)
 2. Tworzenie projektów (Praca z projektami; Tworzenie nowego projektu)
 3. Zadania (Tworzenie zadań; Harmonogram i zależność między zadaniami; Ograniczenia i terminy ostateczne; Uwagi i linki)
 4. Zasoby i koszty ( Zasoby; Koszty)
 5. Monitorowanie projektu (Ścieżka krytyczna; Monitorowanie postępu i aktualizacja programu)
 6. Przygotowanie raportów i wydruków (Konfigurowanie; Drukowanie)
 Moduł S6 – Weeb editing
 1. Koncept strony (Kluczowe pojęcia; Informacja w sieci)
 2. HTML (Podstawy języka HTML; Budowa prostej strony)
 3. CSS (Koncept CSS; Używanie CSS)
 4. Edytor HTML (Używane aplikacje; Wstawianie i formatowanie tekstu; Akapit i formatowanie strony; Hiperłącza; Tabele; Formularze)
 5. Obrazy (Rodzaje formatów graficznych; zapisywanie i konwertowanie obrazów)
 6. Przygotowanie do publikacji  (Sprawdzanie ; Publikowanie strony)
 7. Kwestie prawne ( Prawo autorskie; Ochrona)
Moduł S7 – Współpraca online
 1. Zasady współpracy online (Kluczowe zasady; Praca w chmurze)
 2. Przygotowanie do współpracy w sieci (Popularne ustawienia konfiguracyjne; Ustawienia)
 3. Używanie narzędzi do współpracy w sieci (Przechowywanie online i aplikacje dostępne w sieci; Kalendarze w sieci; Portale społecznościowe; Konferencje online; Środowiska uczenia się w sieci)
 4. Współpraca mobilna (Kluczowe założenia; Korzystanie z urządzeń mobilnych; Aplikacje; Synchronizacja)
Moduł S8 – CAD 2D
 1. Wprowadzenie (Podstawy; Nawigacja; Wykorzystanie warstw/poziomów; Eksport/import danych)
 2. Operacje podstawowe (Tworzenie obiektów/elementów; Narzędzia selekcji;  Modyfikowanie obiektów/elementów; Odczytywanie danych; Właściwości; Opisy – teksty i wymiarowania)
 3. Zagadnienia zaawansowane (Blok; Technologia OLE
 4. Wydruk ( Drukowanie; Opcje drukowania)
Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

 • Operator kombajnu

  Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo