Facebook: Czcionka: Kontrast:

ECDL – Base

Szkolenie składa się z 4 modułów. Łączny czas szkolenia wynosi 100 godzin dydaktycznych. Ze względu na zakres posiadanych umiejętności i poziom zaawansowania uczestników czas szkolenia może podlegać korekcie .

Moduł B1- Podstawy pracy z komputerem .

Obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych. Czas szkolenia 24 godziny. Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

 1. Znajomość kluczowych zagadnień związanych z Technologią Informacyjną i Komunikacyjną, komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem.
 2. Uruchamianie i wyłączanie komputera.
 3. Efektywna praca na komputerze przy użyciu ikon i okien.
 4.  Umiejętność dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystanie z wbudowanej pomocy.
 5.  Tworzenie prostych dokumentów i ich wydruk.
 6.  Stosowanie głównych zasad zarządzania plikami i efektywna organizacja pracy na plikach i folderach.
 7. Znajomość zasad przechowywania danych i korzystanie z oprogramowania narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych.połączeń oraz łączenie się z siecią.
 8. Rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem i konieczności tworzenia kopii zapasowej danych.
 9. Znajomość zasad poprawnego z zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia
Moduł B2- Podstawy pracy w sieci 

Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z Internetem i usługami internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszukiwaniem informacji w Internecie, komunikacją online i pocztą elektroniczną. Czas szkolenia 24 godziny. Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

 1. Znajomość zasad przeglądania Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.
 2. Umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacja jej ustawień z wykorzystaniem różnych funkcji.
 3. Efektywne przeszukiwanie Internetu i kreatywne segregowanie jego treści pod kątem wiarygodności pozyskanych
  informacji.
 4. Znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz zasad ich ochrony.
 5. Znajomość zasad współtworzenia, współistnienia i współdziałania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej.
 6. Umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty.
 7. Używanie poczty elektronicznej i jej organizacja oraz korzystanie z kalendarzy online.
Moduł B3 – Przetwarzanie tekstów

Moduł ten pozwala wykazać się znajomością aplikacji  do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania. Czas szkolenia 24 godziny.  Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

 1. Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach.
 2. Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajności pracy.
 3. Tworzenie i edycja niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowanie ich do współdziałania i wysyłania.
 4. Wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu.
 5. Przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej.Dopasowanie ustawień strony.
 6. Sprawdzanie i poprawianie błędów w pisowni
Moduł B4 – Arkusze kalkulacyjne

Moduł ten pozwala kandydatowi wykazać się znajomością budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym. Czas szkolenia 28 godzin. Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

 1. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach.
 2. Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy.
 3. Wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami.
 4. Wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.
 5. Tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację, rozpoznawanie błędów w formułach.
 6. Formatowanie liczb i tekstu w arkuszach.
 7. Wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu.
 8. Dostosowywanie ustawień strony.
 9. Sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza
Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

 • Operator kombajnu

  Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo