Facebook: Czcionka: Kontrast:

Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie

Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie

To nowoczesna placówka szkolenia specjalizująca się w kształceniu kadr dla potrzeb budownictwa.  Pakiet szkoleń kursowych obejmuje przygotowanie teoretyczne i opanowanie praktycznych umiejętności zawodowych. Ćwiczenia i zajęcia warsztatowe odbywają się w pracowniach i na zewnętrznym poligonie w warunkach zbliżonych do rzeczywistego placu budowy. Tutaj : najbliższe szkolenia w CSB

Kształcenie kursowe prowadzimy w obszarze :

Roboty budowlane stanu surowego 

Zbrojarz, Betoniarz, Murarz, Tynkarz, Monter szalunków systemowych, Dekarz, Cieśla, Stolarz budowlany, Blacharz, Brukarz, Monter konstrukcji stalowych

Prace budowlane  wykończeniowe  

Malarz; Szpachlarz; Monter ścian działowych , sufitów podwieszanych  oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy; Monter ścian kartonowo-gipsowych; Monter stolarki okiennej i drzwiowej; Monter systemów dociepleń; Posadzkarz; Glazurnik, Robotnik ogólnobudowlany, Pomocnik budowlany

Obsługa maszyn i urządzeń do robót: ziemnych, budowlanych , drogowych 

Operator koparki, Operator Ładowarki, Operator koparko-ładowarki, Operator Spychacza, Operator walca drogowego, Monter rusztowań budowlanych metalowych (montaż/demontaż) , Operator przecinarki do betonu, Operator młota spalinowego, Operator pomp do betonu, Operator węzłów betoniarskich, Operator kruszarek i maszyn do uszlachetniania mieszanek betonowych

Szkolenia w zakresie obsługi: agregatów tynkarskich, zagęszczarek (wibracyjnych, płytowych, „skoczków”)

Obsługa maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego

Kierowca operator wózków jezdniowych (II WJO); Operator wózków podnośnikowych specjalizowanych; Obsługa żurawi samojezdnych; Obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych tzw ‚HDS ‚; Obsługa podestów ruchomych;  Obsługa wyciągów towarowych; Obsługa wind dekarskich; Obsługa wciągarek – operator wciągarek; Obsługa suwnic – operator suwnic  sterowanych z poziomu roboczego (zerowego); Obsługa podestów ruchomych – podesty wolnobieżne kat I P ; Obsługa wyciągów towarowych; Obsługa dźwignic; Hakowy dźwignic.

Konserwator wózków jezdniowych; Konserwator wciągników i wciągarek; Konserwator podestów ruchomych; Konserwator żurawi samojezdnych; Konserwator suwnic; ogólnego przeznaczenia; Konserwator suwnic specjalnych; Konserwator dźwigników;

Szkolenia kończą się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie.

Instalatorstwo

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych wod-kan i c.o.; Lutowanie rur miedzianych lutem miękkim i twardym; Przydomowe oczyszczalnie ścieków; Lokalne systemy oczyszczania ścieków; Dobór i eksploatacja pomp wodociągowych; Preizolowane sieci ciepłownicze; Programowanie sterowników PLC; Dobór i eksploatacja ciśnieniowych naczyń wzbiorczych; Wymienniki ciepła w instalacjach;  Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Lutowanie twarde w instalacjach chłodniczych; Eksploatacja sprężarek i instalacji sprężonego powietrza; Montaż instalacji gazowych.

Spawalnictwo

Spawanie blach i rur (czołowe i pachwinowe). Metody spawalnicze :Spawanie blach i rur metodą MAG (135); Spawanie blach i rur metodą TIG (141);  Spawanie gazowe blach i rur (acetylenowo-tlenowe) 311;  Spawanie blach i rur metodą MAG (drut proszkowy) 136; Spawanie blach i rur metodą MIG (131);  Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi (111); Egzaminy z zakresu aktualizacji uprawnień spawalniczych

Szkolenia elektryczne, elektroenergetyczne, ciepłownicze i gazowe

Elektryk budowlany z uprawnieniami do 1kV, Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV,  Pomiary elektroenergetyczne do 1 kV, Dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV;

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych powyżej 1kV,  Dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych pow. 1 kV,  Palacz kotłów c.o.,

Eksploatacja sieci, urządzeń i instalacji gazowych, Dozór nad eksploatacją sieci urządzeń i instalacji gazowych

Egzaminy aktualizujące uprawnienia  Komisją Urzędu Regulacji Energetyki

Szkolenia kończą egzaminem zewnętrznym Absolwenci szkoleń uzyskują uprawnienia odpowiednio dla Grupy 1, 2 lub 3

Odnawialne źródła energii  

Monter mikro i małej instalacji OZE – KOTŁY I PIECE NA BIOMASĘ;  Monter mikro i małej instalacji OZE – SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE -SOLARY ;  Monter mikro i małej instalacji OZE – POMPY CIEPŁA; Monter mikro i małej instalacji OZE – SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE;

Prace na wysokości 

Szkolenie przygotowujące do prac na wysokości metodą dostępu budowlanego i  metodą dostępu linowego – ( 3 poziomy szkoleń)

Szkolenia dla kadry zarządzającej i specjalistów branżowych  

Zarządzanie budową; Rozbiórka obiektów i bezpieczne usuwanie wyrobów azbestowych; Kosztorysowanie robót budowlanych i instalatorskich (Norma Pro); Zamówienia publiczne; Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, Odnawialne źródła energii; Branżowe szkolenia językowe (angielski, niemiecki); Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (zawody budowlane); Specjalistyczne szkolenia komputerowe z obsługi AutoCAD, SolidWorks; Pierwsza pomoc w czasie wypadku na budowie; Szkolenia BHP.

Zapraszamy do wizyty w naszej placówce !

Już wkrótce szkolenia adresowane do osób bezrobotnych w ramach projektu : „Kurs, praca , aktywność”

Szkolenia indywidualne, specjalistyczne, zamknięte zrealizujemy  po identyfikacji i zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych. Umówione telefonicznie spotkanie może się odbyć w Firmie klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

SZKOLIMY ZAWODOWO

Planowane kursy

 • Operator pompy do mieszanki betonowej

  Operator pompy do mieszanki betonowej

  Kurs z możliwością zwrotu kosztów dzięki dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych Kurs rozpoczyna się  20 października o godz. 8:00 w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33C Kurs trwa 56 godzin i kosztuje 1.900 zł Zakres tematyczny  …

  20 10 2017 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C ( godz.8.00)
 • Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

  Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

  Bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  Kurs zakresem tematycznym obejmuje kwalifikację BD.22  (wcześniej B.27 . )Jest to kwalifikacja w zawodzie : Technik urządzeń sanitarnych (symbol zawodu 311209) Zajęcia rozpoczynają się w dniu 21 i 22 października br o …

  21 10 2017 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Operator koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, walców

  Operator koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, walców

   INNYCH URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie prowadzi nabór na kursy Operator koparek jednonaczyniowych Operator  ładowarek jednonaczyniowych Operator koparko-ładowarek Operator  walców drogowych Operator zespołów maszyn do produkcji mieszanej betonowych …

  21 10 2017 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz. 8:.00)
 • Rusztowania budowlano-montażowe metalowe (montaż i demontaż)

  Rusztowania budowlano-montażowe metalowe (montaż i demontaż)

  Kurs z możliwością zwrotu kosztów dzięki dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych Kurs rozpoczyna się  23 października o godz. 8:00 w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33C Zakres tematyczny kursu Informacje i zapisy  w : CENTRUM …

  23 10 2017 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

  Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

  Kurs trwa 24 godziny Kurs rozpoczyna się 23 października o godz. 8.00 Więcej informacji i zapisy w Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie ul. Lubelska 33c

  23 10 2017 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • Prace na wysokości – metoda dostępu linowego (Poziom 1)

  Prace na wysokości – metoda dostępu linowego (Poziom 1)

  Kurs rozpoczyna się 23 października 2017 o godz. 8:00 w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33c Zakres tematyczny kursu Więcej informacji i zapisy na kurs w: CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH ul. Lubelska 33C  10-408 Olsztyn Telefon: 89 526 …

  23 10 2017 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Kierowca operator wózków jezdniowych (II WJO)

  Kierowca operator wózków jezdniowych (II WJO)

  Kurs rozpoczyna się 23 października 2017 o godz. 14:30 w Olsztynie ul. Lubelska 33C Zajęcia z teorii i praktyki obejmują 44 godzin (w tym zagadnienia wymiany butli gazowej ) Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przed …

  23 10 2017 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.14:30)
 • Palacz kotłów c.o.

  Palacz kotłów c.o.

  Eksploatacja urządzeń energetycznych – palacz kotłów c.o. Kurs z możliwością refundacji kosztów w ramach Bazy Usług Rozwojowych Kurs rozpoczyna się 8 listopad 2017 r o godz. 8;00 Zakres szkolenia  Szczegółowe informacje i zapisy Centrum Szkoleń …

  08 11 2017 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8:00)
 • Kierowca operator wózków jezdniowych (II WJO)

  Kierowca operator wózków jezdniowych (II WJO)

  Kurs rozpoczyna się w poniedziałek 13 listopada  2017 o godz. 8:00 w Olsztynie ul. Lubelska 33C Zajęcia z teorii i praktyki obejmują w tym zagadnienia związane z  wymiana butli gazowej Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym …

  13 11 2017 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)

Formularz kontaktowy

Zobacz również

 •  Ośrodek Szkolenia Kierowców w Olsztynie

   Ośrodek Szkolenia Kierowców w Olsztynie

 • Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu

  Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BARTOSZYCACH

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BARTOSZYCACH

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BISKUPCU

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BISKUPCU

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BRANIEWIE

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BRANIEWIE

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W DZIAŁDOWIE

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W DZIAŁDOWIE


Copyright © wmzdz.pl Realizacja: Estymowww.estymo.pl
X
- Enter Your Location -
- or -