Facebook: Czcionka: Kontrast:

ECDL – Base

Szkolenie składa się z 4 modułów. Łączny czas szkolenia wynosi 100 godzin dydaktycznych. Ze względu na zakres posiadanych umiejętności i poziom zaawansowania uczestników czas szkolenia może podlegać korekcie .

Moduł B1- Podstawy pracy z komputerem .

Obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych. Czas szkolenia 24 godziny. Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

 1. Znajomość kluczowych zagadnień związanych z Technologią Informacyjną i Komunikacyjną, komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem.
 2. Uruchamianie i wyłączanie komputera.
 3. Efektywna praca na komputerze przy użyciu ikon i okien.
 4.  Umiejętność dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystanie z wbudowanej pomocy.
 5.  Tworzenie prostych dokumentów i ich wydruk.
 6.  Stosowanie głównych zasad zarządzania plikami i efektywna organizacja pracy na plikach i folderach.
 7. Znajomość zasad przechowywania danych i korzystanie z oprogramowania narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych.połączeń oraz łączenie się z siecią.
 8. Rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem i konieczności tworzenia kopii zapasowej danych.
 9. Znajomość zasad poprawnego z zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia
Moduł B2- Podstawy pracy w sieci 

Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z Internetem i usługami internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszukiwaniem informacji w Internecie, komunikacją online i pocztą elektroniczną. Czas szkolenia 24 godziny. Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

 1. Znajomość zasad przeglądania Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.
 2. Umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacja jej ustawień z wykorzystaniem różnych funkcji.
 3. Efektywne przeszukiwanie Internetu i kreatywne segregowanie jego treści pod kątem wiarygodności pozyskanych
  informacji.
 4. Znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz zasad ich ochrony.
 5. Znajomość zasad współtworzenia, współistnienia i współdziałania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej.
 6. Umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty.
 7. Używanie poczty elektronicznej i jej organizacja oraz korzystanie z kalendarzy online.
Moduł B3 – Przetwarzanie tekstów

Moduł ten pozwala wykazać się znajomością aplikacji  do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania. Czas szkolenia 24 godziny.  Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

 1. Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach.
 2. Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajności pracy.
 3. Tworzenie i edycja niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowanie ich do współdziałania i wysyłania.
 4. Wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu.
 5. Przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej.Dopasowanie ustawień strony.
 6. Sprawdzanie i poprawianie błędów w pisowni
Moduł B4 – Arkusze kalkulacyjne

Moduł ten pozwala kandydatowi wykazać się znajomością budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym. Czas szkolenia 28 godzin. Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

 1. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach.
 2. Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy.
 3. Wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami.
 4. Wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.
 5. Tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację, rozpoznawanie błędów w formułach.
 6. Formatowanie liczb i tekstu w arkuszach.
 7. Wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu.
 8. Dostosowywanie ustawień strony.
 9. Sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza
Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

 • Elektryk budowlany z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1kv

   Cel kursu Kurs adresowany  do osób zainteresowanych podjęciem pracy jako elektryk budowlany pragnących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do pracy  przy urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu nie wyższym niż 1kv. Informacje organizacyjne Egzamin przed komisją …

 • Hyper Volume- stylizacja rzęs

  Cel kursu Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu stylizacji rzęs. Informacje organizacyjne Kurs adresowany  do osób pracowników salonów kosmetycznych zainteresowanych doskonaleniem technik stylizacji rzęs   Zakres szkolenia  Higiena i …

 • Auditor systemu HACCP

  Cel kursu Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia, funkcjonowania, doskonalenia i weryfikacji systemu bezpieczeństwa żywności HACCP Informacje organizacyjne Kurs adresowany  do pracowników wszystkich szczebli, a w szczególności osoby odpowiedzialnych za wdrożenie nowych lub …


Copyright © wmzdz.pl Realizacja: Estymowww.estymo.pl
X
- Enter Your Location -
- or -