Facebook: Czcionka: Kontrast:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkolenie dedykowane jest pracownikom zatrudnionym w MSP zainteresowanych podniesieniem poziomu kompetencji interpersonalnych i umiejętności sprawnej komunikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Cel kursu

Nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi w firmie. Absolwent posiądzie wiedzę w zakresie definiowania i
rozwiązywania problemów związanych z pracą zespołów pracowniczych i praktyczne
umiejętności kierowania pracą grupy.

Informacje organizacyjne

Kurs trwa 26 godzin. Absolwent szkolenia uzyskuje zaświadczenie MEN ukończenia kursu

Zakres szkolenia 

 1. Różnorodność jej źródła i wymiary (Źródła różnorodności; Typologia osobowości Junga;  Wymiar typologii i autodiagnoza)
 2. Typy osobowe w organizacji  (Typy osobowości w działaniu ( Wady i zalety typów osobowych w zarządzaniu zespołem; Diagnoza typologiczna własnych podwładnych i przełożonych;  Potencjalne trudności we współpracy z zespołem i przełożonymi)
 3. Komunikacja  z różnymi typami osobowości   (Preferencje i bariery komunikacyjne typów osobowych;  Model perswazyjnej komunikacji z pracownikiem, przełożonym, klientem;  Perswazyjna komunikacja skierowana do odmiennych typów osobowych)
 4. Zarządzanie typami osobowości w sytuacjach trudnych   (Czynniki stresogenne różnych typów osobowości; Strategie działania z różnymi typami osobowymi w sytuacji stresowej)

 

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo