Facebook: Czcionka: Kontrast:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkolenie dedykowane jest pracownikom zatrudnionym w MSP zainteresowanych podniesieniem poziomu kompetencji interpersonalnych i umiejętności sprawnej komunikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Cel kursu

Nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi w firmie. Absolwent posiądzie wiedzę w zakresie definiowania i
rozwiązywania problemów związanych z pracą zespołów pracowniczych i praktyczne
umiejętności kierowania pracą grupy.

Informacje organizacyjne

Kurs trwa 26 godzin. Absolwent szkolenia uzyskuje zaświadczenie MEN ukończenia kursu

Zakres szkolenia 

 1. Różnorodność jej źródła i wymiary (Źródła różnorodności; Typologia osobowości Junga;  Wymiar typologii i autodiagnoza)
 2. Typy osobowe w organizacji  (Typy osobowości w działaniu ( Wady i zalety typów osobowych w zarządzaniu zespołem; Diagnoza typologiczna własnych podwładnych i przełożonych;  Potencjalne trudności we współpracy z zespołem i przełożonymi)
 3. Komunikacja  z różnymi typami osobowości   (Preferencje i bariery komunikacyjne typów osobowych;  Model perswazyjnej komunikacji z pracownikiem, przełożonym, klientem;  Perswazyjna komunikacja skierowana do odmiennych typów osobowych)
 4. Zarządzanie typami osobowości w sytuacjach trudnych   (Czynniki stresogenne różnych typów osobowości; Strategie działania z różnymi typami osobowymi w sytuacji stresowej)

 

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

 • Operator kombajnu

  Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo