Facebook: Czcionka: Kontrast:

EGZAMINY SPAWACZY TWORZYW SZTUCZNYCH

OŚRODEK  SZKOLENIA  I  EGZAMINOWANIA w zakresie termoplastycznych tworzyw  sztucznych .

Warmińsko-Mazurski ZDZ  jest od 2016 roku akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodkiem do przeprowadzania egzaminów na uprawnienia spawaczy/zgrzewaczy tworzyw sztucznych

Szklenia i egzaminowanie spawaczy przeprowadzone jest zgodnie z normą PN EN 13067-05 w zakresie :

 • Zgrzewania gorącym narzędziem :  doczołowe 3PE3.4,  mufowe 3PE/3.9, siodłowe 3PE/3.10
 • Zgrzewania elektrooporowego mufowego 3PE/3.6, 3PE/3.7, 3 PE/3.8

Ośrodek Egzaminowania działa na podstawie decyzji UDT  Nr CO/Tw/Eg/12/15/16 z dnia 17.05.2016 r.

Kontakt

Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie, 10-408 Olsztyn,  ul. Lubelska 33 c; tel 89 526 84 62 , 507 124 198. e-mail: [email protected]

Opis grup i podgrupa termoplastycznego tworzywa sztucznego, w zależności od typu wyrobu, wymiarów, procesu spawania / zgrzewania i rodzaju złącza oraz sposobu ułożenia /pozycji wg PN-EN 13067

Materiał Rodzaj wyrobu

S=płyta P=rura

Wymiary Proces spawania/zgrzewania Kształt złącza Ułożenie
Grupa Podgrupa
1

PVC

1.1 S en = 5 Spawanie gorącym gazem – dyszą okrągłą V Płaskie
1.2 S en = 5 Spawanie gorącym gazem -dyszą do szybkiego spawania V Płaskie
1.3 S en = 5 Zgrzewanie gorącym narzędziem-doczołowe ][ Maszynowe
2

PP

2.1 S en = 10 Spawanie gorącym gazem -dyszą do szybkiego spawania X Płaskie
2.2 S en = 10 Spawanie ekstruzyjne ciągłe V Płaskie
2.3 S en = 10 Zgrzewanie gorącym narzędziem-doczołowe ][ Maszynowe
2.4 P dn = 110

SDR = 17,6

Zgrzewanie gorącym narzędziem-doczołowe ][ Maszynowe
2.5 P dn ≥ 400

SDR ≤ 17,6

Zgrzewanie gorącym narzędziem-doczołowe ][ Maszynowe
2.6 P dn = 63

SDR = 11

Zgrzewanie gorącym narzędziem-kielichowe Kielich Maszynowe
2.7 P dn = 63

SDR = 11

Zgrzewanie elektrooporowe Kielich Maszynowe
3

PE

3.1 S en = 10 Spawanie gorącym gazem -dyszą do szybkiego spawania X Płaskie
3.2 S en = 10 Spawanie ekstruzyjne ciągłe V Płaskie
3.3 S en = 10 Zgrzewanie gorącym narzędziem-doczołowe ][ Maszynowe
3.4 P dn = 110

lub dn = 180

SDR = 11 lub SDR = 17,6

Zgrzewanie gorącym narzędziem-doczołowe ][ Maszynowe
3.5 P dn ≥ 400

SDR ≤ 17,6

Zgrzewanie gorącym narzędziem-doczołowe ][ Maszynowe
3.6 P dn = 90

SDR = 11

Zgrzewanie elektrooporowe Kielich Maszynowe
3.7 P dn = 315

SDR = 17,6

Zgrzewanie elektrooporowe Kielich Maszynowe
3.8 P dn = 32

lub dn = 90

SDR = 11

Zgrzewanie elektrooporowe Siodło Maszynowe
3.9 P dn = 63

SDR = 11

Zgrzewanie gorącym narzędziem-kielichowe Kielich Maszynowe
3.10 P dn = 32

lub dn = 90

SDR = 11

Zgrzewanie gorącym narzędziem-siodłowe Siodło Maszynowe
4

PVDF

4.1 S en = 4 Spawanie gorącym gazem -dyszą do szybkiego spawania V Płaskie
4.2 S en = 4 Zgrzewanie gorącym narzędziem-doczołowe ][ Maszynowe
4.3 P dn = 110

en = 5,3

Zgrzewanie gorącym narzędziem-doczołowe ][ Maszynowe
4.4 P dn = 63

en = 3

Zgrzewanie gorącym narzędziem-kielichowe Kielich Maszynowe
5 ECTFE lub FEP lub PFA 5.1 S en = 2,3 Spawanie gorącym gazem -dyszą do szybkiego spawania V Płaskie
5.2 P dn = 110

en = 3

Zgrzewanie gorącym narzędziem-doczołowe ][ Maszynowe
Uwaga:    podgrupa zależy od: grupy materiału, typu wyrobu, grubości wyrobu i proces spawania/zgrzewania

en – nominalna grubość ścianki w mm

dn – nominalna średnica zewnętrzna rury w mm

SDR – dn / en – szereg wymiarowy

1.     Grupa materiałowa żywic i typ połączeń laminowanych

1.1. Proces laminowania: laminowanie ręczne

1.2. Typ elementów / połączeń laminowanych:

1)  laminowanie płyty, oznaczenie – A

2)  laminowanie połączenia płyt, oznaczenie – B

3)  laminowanie połączenia płyty z króćcem, oznaczenie – C

1.3. Grupy materiałowe żywic stosowanych do budowy laminatu:

1) żywice poliestrowe, oznaczenie – UP

2) żywice winyloestrowe, oznaczenie – VE

3) żywice epoksydowe, oznaczenie – EP

2.     Grupa materiałowa tworzyw i typ połączeń klejonych

2.1. Proces klejenia: klejenie ręczne

2.2. Typ elementów / połączeń klejonych: klejenie rur

2.3.  Grupy materiałowe tworzyw sztucznych:

1) tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, oznaczenie – A

2) termoplastyczne tworzywa sztuczne,
oznaczenie – B

 

Zobacz również

 • EGZAMINY F-GAZOWE

  EGZAMINY F-GAZOWE

  W-M ZDZ Centrum Szkoleń Branżowych posiada certyfikację Urzędu Dozoru Technicznego – numer wpisu do rejestru jednostek oceniających personel FGAZ-E/27/0003/22, na przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych w celu uzyskania …

 • Egzaminy spawalnicze

  Egzaminy spawalnicze

  Egzaminy weryfikujące/ aktualizujące  uprawnienia spawalnicze (111, 131, 135, 136, 138, 141, 311) Komisja Spawalnicza jest akredytowana  przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Koszt egzaminu 400,00 zł od każdej metody. Planowane terminy egzaminów spawalniczych (Olsztyn – każdy …

 • Egzaminy energetyczne – KOMISJA URE

  Egzaminy energetyczne – KOMISJA URE

  Egzaminy dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych,  gazowych Celem uzyskania  świadectwa należy stawić się na egzamin z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty i dokumentem    potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport, prawo …

 • EGZAMINY I CERTYFIKACJA INSTALATORÓW OZE

  EGZAMINY I CERTYFIKACJA INSTALATORÓW OZE

  CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH prowadzi szkolenia i egzaminowanie instalatorów  OZE Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończeniu kursu w zakresie wybranej kategorii OZE a po zdanym egzaminie Certyfikat Urząd Dozoru Technicznego i potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów …

 • Egzaminy certyfikowane przez UDT

  Egzaminy certyfikowane przez UDT

  Z NAMI ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA UDT Warmińsko-Mazurki ZDZ w Olsztynie w oparciu o działania swoich >placówek przeprowadza egzaminowanie absolwentów szkoleń przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo