Facebook: Czcionka: Kontrast:

Szkoła branżowa większych szans 8

Szkoła branżowa większych szans 8

Projekt „ Szkoła branżowa większych szans 8” realizowany od  01.09.2022 do 30.11.2023 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 304 285,97 zł. Kwota dofinansowania: 273 857,36 zł.  Wkład UE: 258 43,07 zł

Cel projektu:
Podniesienie do XI.2023 r. kompetencji i kwalifikacji pracowniczych powiązanych z odbywanym kierunkiem kształcenia 39 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Nidzicy prowadzonej przez WMZDZ, poprzez realizację kursów przyczyniających się do zwiększenia ich zatrudnialności po zakończeniu edukacji.

Planowane efekty min:

  • liczba osób, które zostaną „zdiagnozowane” – 39
  • liczba osób, które nabyły kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 26, w tym:
    • liczba osób, które uzyskają kompetencje w ramach kompetencji programowania maszyn CNC – 9
    • liczba osób, które uzyskają kompetencje w ramach kompetencji cyfrowych – 17
    • liczba osób, które uzyskają kompetencje osobowościowe – 16
  • liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 9, w tym:
    • liczba osób, które uzyskają kwalifikacje kierowców – 7
    • liczba osób, które uzyskają kwalifikacje operatorów maszyn i urządzeń – 6
    • liczba osób, które uzyskają kwalifikacje spawalnicze – 4

Grupa docelowa:
Projekt adresowany do uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Nidzicy prowadzonej przez WMZDZ Olsztynie, uczących się na kierunku: cukiernik, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz lub tapicer.

 W ramach projektu każdemu uczniowi oferowane będzie kompleksowe wsparcie obejmujące:

  • diagnozę potencjału i potrzeb ucznia pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji osobowościowych ułatwiających wejście na rynek pracy (4 godz./os.)
  • cykl szkoleń odpowiadający na potrzeby wynikające z przeprowadzonej diagnozy z dostępnego w projekcie katalogu:
    • w ramach kursów kompetencyjnych:
      • programowanie maszyn CNC
      • diagnostyka komputerowa pojazdów
      • obsługa programów magazynowych Subiekt z obsługą kas fiskalnych
      • praca w zespole
      • radzenie sobie ze stresem
    • w ramach kursów kwalifikacyjnych:
      • prawo jazdy kat. B
      • kierowca operator wózków jezdniowych
      • operator koparko-ładowarki
      • spawanie metodą MIG 131
      • spawanie metodą TIG 141
  • oraz wsparcie towarzyszące:
    • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
    • wykwalifikowani wykładowcy
    • zwrot kosztów dojazdu lub bezpłatny transport zorganizowany na każdym etapie wsparcia
    • wymagane badania lekarskie do kursów
    • wyżywienie w trakcie kursów
    • opłacone koszty egzaminów

Rekrutacja
Rekrutacja do projektu przewidywana jest we IX.2022.

Więcej informacji nt. projektu oraz szczegóły dotyczące wymaganych na etapie rekrutacji dokumentów można uzyskać w:

Szkole Branżowej I stopnia w Nidzicy
ul. Barke 2, 13-100 Nidzica
tel. (89) 625 75 44, kom: 507-124-028
e-mail: [email protected]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych SBWS8

Harmonogramy usług szkoleniowych

Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w projekcie  „Szkoła branżowa większych szans 8” dostępne tutaj.

Zobacz również

  • Budowa potencjału i rozwój W-M ZDZ jako podmiotu ekonomii społecznej

    Budowa potencjału i rozwój W-M ZDZ jako podmiotu ekonomii społecznej

    Realizowane przez nas od lipca do grudnia 2023 roku przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa potencjału i rozwój W-M ZDZ jako podmiotu ekonomii społecznej” polega na realizacji dwóch modułów: 1) zakupu kompletnej pracowni dydaktycznej z zakresu nauki …

  • Cyfrowa Edukacja Seniorów

    Cyfrowa Edukacja Seniorów

    Projekt „Cyfrowa Edukacja Seniorów” realizowany od  01.09.2023 do 31.12.2023 r. dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023 r. Wartość dofinansowania: 124 985,50 zł, …

  • Projekty UE

    Projekty UE


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo