Facebook: Czcionka: Kontrast:

Prawo jazdy Kat. C+E

CEL SZKOLENIA
 • Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami).
 • Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach.
 • Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego oraz ogólnie przyjętych zasad kultury – wyrozumiałości, powstrzymywania się od agresji.
ZAKRES SZKOLENIA
 • 25 godzin jazdy praktycznej kat. C+E (Plac manewrowy: przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu; Jazda w ruchu drogowym).

ZAKRES UPRAWNIEŃ PO POZYTYWNIE ZDANYM EGZAMINIE, UPOWAŻNIA DO KIEROWANIA

 • Kategoria C+E uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kat. C łącznie z przyczepą (przyczepami).
 • Uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)  lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami).
 • Uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy dla kat. B+E.

INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU

 • Dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat C+E minimalny wiek do kierowania wynosi 21 lat. (Uwaga: minimalny wiek obniża się do 18 lat dla osób które uzyskały kwalifikację wstępną – kurs dla kierowców zawodowych trwający 280 godz., który kończy test kwalifikacyjny).
 • Program szkolenia nie zawiera części teoretycznej.
 • Szkolenie kończy praktyczny egzamin wewnętrzny.
 • Koszt egzaminu państwowego to kwota 245 zł

Zobacz również

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

  CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …

 • Prawo jazdy Kat. C

  Cel szkolenia Doskonalenie znajomości przepisów ruchu drogowego. Poznanie zasad ruchu drogowego obowiązujących kierującego samochodem ciężarowym. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym. Zakres szkolenia 20 godz. teorii (w trakcie zajęć teoretycznych omówione są przepisy prawa drogowego, zasady …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo