Facebook: Czcionka: Kontrast:

Prawo jazdy Kat. C

Cel szkolenia
 • Doskonalenie znajomości przepisów ruchu drogowego.
 • Poznanie zasad ruchu drogowego obowiązujących kierującego samochodem ciężarowym.
 • Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym.
Zakres szkolenia
 • 20 godz. teorii (w trakcie zajęć teoretycznych omówione są przepisy prawa drogowego, zasady pomocy przedlekarskiej, budowa i eksploatacja pojazdu).
 • 30 godz. praktycznej nauki jazdy (część praktyczna prowadzona jest w ruchu miejskim, pozamiejskim oraz na własnym, oświetlonym placu manewrowym przy ul. Lubelskiej 33c.
Zakres uprawnień po pozytywnie zdanym egzaminie upoważnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym powyżej 3500 kg
 • pojazdem samochodowym powyżej 3500 kg z przyczepą lekką (do 750 kg)
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM
Informacje dodatkowe, czyli krok po kroku.
 • Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C wynosi 18 lat.
 • Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 • Lekarz uprawniony do badań kierowców wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się kody ograniczeń zdrowotnych, np.: obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, szkłach kontaktowych, soczewkach, itp. Pamiętaj, że wsiadając za kierownicę musisz spełnić te wymagania.
 • Orzeczenie psychologiczne uzyskasz w  pracowni psychologicznej dla kandydatów na kierowców i kierowców. Po przeprowadzeniu badania otrzymasz orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.
 • Wykonaj fotografię   zgodną z § 5.1  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2016 r. poz.231). Na zdjęciu ma być widać twarz przodem, podobnie jak w paszportach, kolorowa o wymiarach 3,5cm x 4,5cm
 • Numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) otrzymasz w Wydziale Komunikacji w Starostwie (jeżeli mieszkasz w powiecie)  lub Urzędzie Miasta (jeżeli mieszkasz w mieście) , wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie, psychologiczne oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK. Wydział Komunikacji w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy  przyjść do nas i …. zapisać się na kurs.

Zobacz również

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

  CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …

 • Prawo jazdy Kat. C+E

  CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo