Facebook: Czcionka: Kontrast:

Prawo jazdy kat. B

Cel szkolenia
 • Uzyskanie wiedzy o przepisach ruchu drogowego i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Zdobycie umiejętności zabezpieczenia miejsca wypadku i ratowania ludzkiego życia podczas wypadków drogowych.
 • Zdobycie umiejętności kierowania samochodem osobowym.
Zakres szkolenia
 • 30 godzin zajęć teoretycznych (zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się po drodze publicznej, zagrożenia związane z ruchem drogowym, postepowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu)
 • 30 godzin zajęć praktycznych (wykonywanie zadań na placu manewrowym, jazda w ruchu drogowym)
Zakres uprawnień po pozytywnie zdanym egzaminie upoważnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP);
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU
 • Minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. B to 18 lat.
 • Kurs kierowców B może rozpocząć osoba która posiada profil kandydata nie kierowcę (PKK).
 • Osoba poniżej 18-tego roku życia powinna posiadać zgodę pisemną jednego z rodziców (opiekuna).
 • Szkolenie kończy egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz
 • Koszt egzaminu państwowego: teoretyczny – 30 zł, praktyczny – 140 zł

Zapisy na szkolenie prowadzone są na bieżąco w trybie ciągłym

Zobacz również

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

  CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …

 • Prawo jazdy Kat. C+E

  CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo