Facebook: Czcionka: Kontrast:

PRAWO JAZDY Kat. B

Cel szkolenia
 1. Uzyskanie wiedzy o przepisach ruchu drogowego i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 2. Zdobycie umiejętności zabezpieczenia miejsca wypadku i ratowania ludzkiego życia podczas wypadków drogowych.
 3. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem osobowym.
Informacje organizacyjne

Szkolenie trwa 60 godzin, w tym 30 godzin jazdy samochodem osobowym

Zakres szkolenia 

30 godz. teorii (w trakcie zajęć teoretycznych omawiane są przepisy prawa drogowego, zasady pomocy przedlekarskiej, psychologiczne aspekty ruchu drogowego, działanie alkoholu i innych środków mających wpływ na zachowanie kierowcy, budowa i eksploatacja pojazdu).
30 godz. nauki jazdy samochodem: FIAT GRANDE PUNTO
(część praktyczna prowadzona jest w ruchu miejskim, pozamiejskim oraz na własnym, oświetlonym placu manewrowym).

Na koniec kursu uczestnik szkolenia zdaje egzamin wewnętrzny z teorii i praktyki. Ukończenia kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu w WORD.

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 2. pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC);
 3. pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
 4. ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP);
 5. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 6. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

Zapisy na szkolenie prowadzone są na bieżąco w trybie ciągłym

Zobacz również

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo