Facebook: Czcionka: Kontrast:

PRAWO JAZDY Kat. B

Cel szkolenia
 1. Uzyskanie wiedzy o przepisach ruchu drogowego i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 2. Zdobycie umiejętności zabezpieczenia miejsca wypadku i ratowania ludzkiego życia podczas wypadków drogowych.
 3. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem osobowym.
Informacje organizacyjne

Szkolenie trwa 60 godzin, w tym 30 godzin jazdy samochodem osobowym

Zakres szkolenia 

30 godz. teorii (w trakcie zajęć teoretycznych omawiane są przepisy prawa drogowego, zasady pomocy przedlekarskiej, psychologiczne aspekty ruchu drogowego, działanie alkoholu i innych środków mających wpływ na zachowanie kierowcy, budowa i eksploatacja pojazdu).
30 godz. nauki jazdy samochodem: FIAT GRANDE PUNTO
(część praktyczna prowadzona jest w ruchu miejskim, pozamiejskim oraz na własnym, oświetlonym placu manewrowym).

Na koniec kursu uczestnik szkolenia zdaje egzamin wewnętrzny z teorii i praktyki. Ukończenia kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu w WORD.

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 2. pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC);
 3. pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
 4. ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP);
 5. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 6. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

Zapisy na szkolenie prowadzone są na bieżąco w trybie ciągłym

Zobacz również

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

 • Operator kombajnu

  Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo