Facebook: Czcionka: Kontrast:

POMIARY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 KV

Cel kursu

Kurs adresowany  do osób pragnących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności eksploatacyjnych lub dozorowych w zakresie prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu nie wyższym niż 1000v.

Informacje organizacyjne

Egzamin przed komisją państwową powołaną  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w wyniku pozytywnego zdania egzaminu nadanie uprawnień kwalifikacyjnych (Świadectwo kwalifikacyjne)

Opłata za egzamin – poza opłatą za kurs wynoszącą 630,00 zł, pobierana jest jeszcze dodatkowa opłata za egzamin kwalifikacyjny i stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku i tak w 2017 roku wynosi 200,00 zł/wniosek.

Zakres szkolenia 

 •  Część teoretyczna
 1. Układy sieciowe niskiego napięcia
 2. Przewody elektryczne
 3. Instalacje elektryczne, urządzenia elektryczne
 4. Dobór przewodów PN-IEC 60364-5-523
 5. Dobór łączników
 6. Eksploatacja instalacji elektrycznych
 7. Działanie prądu na organizm ludzki
 8. Ochrona przeciwporażeniowa do 1 kV Wymagania dotyczące specjalnych instalacji PN HD 60364-700
  i. Organizacja robót elektrycznych
 • Część praktyczna
 1. Opracowanie wyników pomiarów. Sporządzenie protokołu pomiarów. Elektryczne pomiary eksploatacyjne
 2. Metody pomiarów i układy do pomiarów wielkości elektrycznych
 3. Pomiar impedancji pętli zwarciowej Opracowanie wyników pomiarów. Sporządzenie protokołu pomiarów. Program komputerowy PE5
 4. Urządzenia elektryczne. Budowa- Eksploatacja-Badania i pomiary.
 5. Pomiary rezystancji uziemień ,rezystywności gruntu i instalacji odgromowych
 6. Wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień
Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce Aktualności   i Planowane kursy

Zobacz również

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …

 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -