Facebook: Czcionka: Kontrast:

Po lepszą pracę!

Po lepszą pracę!

„Po lepszą pracę!” jest projektem aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku do 30 lat), realizowanym przez wszystkie Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego na terenie województwa od marca 2020 do czerwca 2022 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość projektu wynosi 1 033 400,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 870 949,52 zł.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości lepszego zatrudnienia 150 pracujących na najgorszych warunkach rynkowych mieszkańców województwa w wieku poniżej 30 lat (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa ścieżka aktywizacji zawodowej, obejmująca następujące formy wsparcia:

 • Doradztwo mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju i dalszej kariery zawodowej
 • Szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zawodowego zgodnie z predyspozycjami uczestnika i wymaganiami rynku pracy
 • Pośrednictwo pracy

Planowane efekty

 • co najmniej 27% uczestników projektu znajdzie lepsze zatrudnienie;

Zapraszamy do projektu osoby:

 • poniżej 30 roku życia
 • zamieszkujące obszar województwa warmińsko-mazurskiego
 • pracujące, których zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (lub 120% płacy minimalnej w przypadku zatrudnionych na umowę zlecenia lub o dzieło)

Rekrutacja

Nabór do projektu prowadzony jest na bieżąco, w trybie ciągłym, od marca 2020 roku do wyczerpania miejsc (łącznie 150).

Szczegóły i zapisy w najbliższej placówce WMZDZ na terenie województwa:

Centrum Edukacji Adres Nr telefonu e-mail
Bartoszyce ul. 11-go Listopada 10
11-200 Bartoszyce
89 762 25 86
507 123 955
[email protected]
Biskupiec ul. Kolejowa 1
11-300 Biskupiec
507 124 013 [email protected]
Braniewo ul.  Katedralna 9 14-500 Braniewo 55 620 83 55
507 123 982
[email protected]
Działdowo ul. Pocztowa 13 13-200 Działdowo 23 697 26 78
507 123 933
[email protected]
Elbląg ul. Grunwaldzka 2 Budynek B 29 pok. nr 19 82-300 Elbląg 55 230 43 57
609 050 566
[email protected]
Iława ul. Grunwaldzka 13
14-200 Iława
89 648 41 81
89 648 89 10
[email protected]
Kętrzyn ul. Limanowskiego 1
11-400 Kętrzyn
89 751 81 94
507 124 087
[email protected]
Lidzbark Warmiński ul. Orła Białego 7
11-100 Lidzbark Warmiński
89 767 45 88
89 767 16 83
[email protected]
Nidzica ul. Barke 2
13-100 Nidzica
89 625 75 44
507 124 028
[email protected]
Olsztyn ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
89 527 77 69 [email protected]
Ostróda ul. Olsztyńska 17
14-100 Ostróda  
89 646 25 10
507 124 216
[email protected]
Szczytno ul. Chrobrego 4
12-100 Szczytno
89 624 20 68
89 624 81 55
[email protected]

Dlaczego warto

Zapewniamy:

 1. Profesjonalną kadrę wykładowców i trenerów;
 2. Dogodne terminy szkoleń;
 3. Wysokiej jakości materiały szkoleniowe;
 4. Wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdów;
 5. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas szkoleń;
 6. Wsparcie finansowe w postaci stypendiów;
 7. Opiekę doradcy zawodowego;
 8. Szansę na trwałe zatrudnienie.

Harmonogramy usług

Harmonogramy usług realizowanych w ramach projektu publikowane są tutaj.

Zobacz również

Rozumieć więcej i żyć lepiej/Розуміти більше та жити краще

Rozumieć więcej i żyć lepiej/Розуміти більше та жити краще

[УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ]Запрошуємо Вас прийняти участь в грантовому проекі «Розуміти більше  та жити краще». Projekt grantowy „Rozumieć więcej i żyć lepiej” jest realizowany od  XI.2022 do IV.2023 r. w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla …

Szkoła branżowa większych szans 1

Szkoła branżowa większych szans 1

Projekt „ Szkoła branżowa większych szans 1” realizowany od  01.01.2021 do 31.07.2022 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 258 447,18 zł. Kwota dofinansowania: 232 602,46 …

Szkoła Policealna większych szans 9

Szkoła Policealna większych szans 9

 „Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od  01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Moc młodych

Moc młodych

„Moc młodych” to grupa 5 mikroregionalnych projektów aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Centra Edukacji ZDZ od marca 2020 do czerwca 2022 na terenie województwa w następujących powiatach: Obszar realizacji (powiaty) Tytuł projektu Wartość projektu w tym …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo