Facebook: Czcionka: Kontrast:

PILOT DRONA – FOTOGRAMETRIA

PILOT DRONA – FOTOGRAMETRIA

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do celów fotogrametrii z niskiego pułapu

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestnika w zagadnienia merytoryczne oraz praktyczne przygotowania oraz wykonania prac związanych z pozyskiwaniem danych terenowych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych.

W trakcie szkolenia kursant poznaje podstawowe zagadnienia wykonywania lotów zgodnie z praktyką fotogrametryczną. Program szkolenia obejmuje zajęcia praktyczne z wykorzystania specjalistycznego oprogramowania fotogrametrycznego

Zajęcia teoretyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych, natomiast zajęcia praktyczne na specjalnie do tego przygotowanym lotnisku.  Kursanci wcześniej otrzymują dostęp do platformy elearningowej w celu zapoznania się z materiałem dydaktycznym.

Po zakończonych zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, uczestnik kursu zostaje dopuszczony do egzaminu.

Egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną odbędzie się za pomocą egzaminu testowego składającego się z 50 pytań. Aby zdać test, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 75% pytań. Egzamin praktyczny odbywa się w przypadku zdania pozytywnie egzaminu teoretycznego.

Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje praktyczną wiedzę z zastosowania bezzałogowych statków powietrznych do celów fotogrametrii z niskiego pułapu.

Program zajęć:

Dzień 1 (część teoretyczna):

Wprowadzenie teoretyczne do fotogrametrii lotniczej i bezzałogowych statków powietrznych

 • Źródła prawa regulujące loty za pomocą BSP
 • Użycie BSP w fotogrametrii
 • Rodzaje nalotów i odpowiedni dobór sprzętu
 • Rodzaje produktów fotogrametrycznych
 • Proces powstawania produktów fotogrametrycznych
 • Kalibracja kamer
 • Omówienie działania systemów GNSS oraz metody ich wykorzystania
 • Osnowa fotogrametryczna –rodzaje i przeznaczenie

Przygotowanie do lotu

 • Omówienie dostępnych aplikacji do planowania misji fotogrametrycznych
 • Planowanie przykładowych misji.

Dzień 2 (część praktyczna):

Przeprowadzenie nalotu fotogrametrycznego

 • Przygotowanie do wykonania nalotu fotogrametrycznego w zasięgu wzroku
 • Obsługa naziemna BSP
 • Praktyczne przygotowanie misji fotogrametrycznej
 • Nalot fotogrametryczny
 • Czynności kontrolne

Przygotowanie produktów fotogrametrycznych na przykładzie aplikacji Pix4D Mapper

 • Kontrola danych pozyskanych w terenie
 • Przeprowadzenie procesu aerotriangulacji
 • Przygotowanie NMTP oraz MESH
 • Przygotowanie ortofotomapy
 • Analiza oraz kontrola produktów fotogrametryczny
 • Dyskusja na temat praktycznych aspektów zastosowania BSP

 Zaświadczenia i certyfikaty

 • certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego

Dodatkowe informacje

Czas trwania: 16 godzin

Wymagane ukończone 16 lat

Zobacz również

 • Rekrutacja do szkół 2021

  Rekrutacja do szkół 2021

  Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie prowadzi nabór do szkół branżowych, liceów, szkół policealnych oraz techników na rok szkolny 2021/2022. Aby zapoznać się z aktualną ofertą szkoleniową w Twoim mieście przejdź do zakładki SZKOŁY. Nowością …

  12 07 2021
 • Branżowe Szkoły II Stopnia w Iławie i Nidzicy 2021

  Branżowe Szkoły II Stopnia w Iławie i Nidzicy 2021

  W Iławie oraz Nidzicy rozpoczyna się nabór do 2-letnich Branżowych Szkół II Stopnia prowadzonych w trybie zaocznym, na kierunkach: Centrum Edukacji w Iławie technik handlowiec technik usług fryzjerskich technik żywienia i usług gastronomicznych technik technologii …

  12 07 2021
 • CSB – Centrum Szkoleń Branżowych

  CSB – Centrum Szkoleń Branżowych

  W związku z ciągle poszerzającą się ofertą szkoleniową, z dniem 07.07.2021, Centrum Szkoleń Budowlanych przekształca się w Centrum Szkoleń Branżowych. Zapraszamy

  07 07 2021

Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo