Facebook: Czcionka: Kontrast:

Opiekunka dziecięca

Cel szkolenia

nabycie wiedzy teoretycznej i  umiejętności z zakresu opieki nad dziećmi

Informacje organizacyjne

Szkolenie trwa 150 godzin – liczba godzin może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu

Cena: ustalana indywidualnie po kontakcie telefonicznym lub mailowym

Zakres szkolenia:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Komunikacja interpersonalna
3. Metody poznawania dziecka
4. Określanie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania
5. Podstawowe zasady i metody wychowania
6. Wychowanie dziecka w środowisku instytucjonalnym
7. Etyka pracy opiekunki
8. Organizowanie czasu wolnego dziecka
9. Pierwsza pomoc przedmedyczna
10. Zajęcia praktyczne

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zapisy na kurs prowadzi najbliższe

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

  • Pierwsza pomoc dziecku

    Cel kursu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom i dzieciom Informacje organizacyjne Kurs podzielony jest na dwie części: ZAGADNIENIA URAZOWE- koszt szkolenia 200,00 zł wyposażenie apteczki I pomocy zaopatrywanie ran …

  • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

    Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

  • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

    CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo