Facebook: Czcionka: Kontrast:

Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (zerowego)

Kurs jest przeznaczony dla pracowników wykonujących zadania w obszarze transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic sterowanych z poziomu roboczego (zerowego) w tym bezprzewodowo

Cel szkolenia

Przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi suwnicy z poziomu roboczego w  tym bezprzewodowo oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie kategorii : IS- uprawnienie do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego

Informacje organizacyjne

Szkolenie trwa 50 godzin

Zakres szkolenia

 1. Ogólne wiadomości o suwnicach
 2. Maszynoznawstwo specjalistyczne
 3. Eksploatacja suwnic
 4. Bezpieczeństwo pracy przy suwnicach
 5. Wiadomości o Dozorze Technicznym
 6. Zajęcia praktyczne z obsługi suwnic

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora placówki szkoleniowej , na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Bezterminowy certyfikat UDT  potwierdzający posiadanie uprawnień do obsługi suwnic.

Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

 • Prawo jazdy Kat. C+E

  CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …

 • Prawo jazdy Kat. C

  Cel szkolenia Doskonalenie znajomości przepisów ruchu drogowego. Poznanie zasad ruchu drogowego obowiązujących kierującego samochodem ciężarowym. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym. Zakres szkolenia 20 godz. teorii (w trakcie zajęć teoretycznych omówione są przepisy prawa drogowego, zasady …

 • Prawo jazdy kat. B

  Cel szkolenia Uzyskanie wiedzy o przepisach ruchu drogowego i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdobycie umiejętności zabezpieczenia miejsca wypadku i ratowania ludzkiego życia podczas wypadków drogowych. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem osobowym. Zakres szkolenia 30 godz. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo