Facebook: Czcionka: Kontrast:

Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Cel kursu

Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie eksploatacji , bezpiecznej obsługi i bieżącego serwisowania przecinarek. Absolwent szkolenia zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego celem uzyskania uprawnień operatora.

Informacje organizacyjne

Szkolenie trwa 36 godzin zgodnie z aktualnie obowiązującym programem nauczania zatwierdzonym przez IMBiGS .

Zakres szkolenia 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
2. Dokumentacja techniczna i użytkowanie.
3. Ogólna budowa i obsługa przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
4. Technologia robót realizowanych przecinarkami do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym.
7. Zajęcia praktyczne.wykonywane przecinarkami do nawierzchni dróg o napedzie spalinowym

Do pobrania : Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Więcej informacji w placówkach prowadzących kursy operatorów maszyn:

 • Centrum Szkoleń Budowlanych ZDZ
  ul. Lubelska 33    10-408 Olsztyn    tel. 89 526 84 62   tel. 507 124 198  e-mail:  csb@wmzdz.pl,  www: csb.olsztyn.pl
 • Centrum Edukacji ZDZ w Iławie  ul. Grunwaldzka 13,  14-200 Iława  tel. 89 648 41 81,  tel. 89 648 89 10
  e-mail: ilawa@wmzdz.pl

 

Zobacz również

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo