Facebook: Czcionka: Kontrast:

Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Cel kursu

Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie eksploatacji , bezpiecznej obsługi i bieżącego serwisowania przecinarek. Absolwent szkolenia zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego celem uzyskania uprawnień operatora.

Informacje organizacyjne

Szkolenie trwa 36 godzin zgodnie z aktualnie obowiązującym programem nauczania zatwierdzonym przez IMBiGS .

Zakres szkolenia 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
2. Dokumentacja techniczna i użytkowanie.
3. Ogólna budowa i obsługa przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
4. Technologia robót realizowanych przecinarkami do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym.
7. Zajęcia praktyczne.wykonywane przecinarkami do nawierzchni dróg o napedzie spalinowym

Do pobrania : Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Więcej informacji w placówkach prowadzących kursy operatorów maszyn:

 • Centrum Szkoleń Budowlanych ZDZ
  ul. Lubelska 33    10-408 Olsztyn    tel. 89 526 84 62   tel. 507 124 198  e-mail:  csb@wmzdz.pl,  www: csb.olsztyn.pl
 • Centrum Edukacji ZDZ w Iławie  ul. Grunwaldzka 13,  14-200 Iława  tel. 89 648 41 81,  tel. 89 648 89 10
  e-mail: ilawa@wmzdz.pl

 

Zobacz również

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

 • Operator kombajnu

  Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo