Facebook: Czcionka: Kontrast:

Operator ładowarki jednonaczyniowej

Cel  kursu

Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie eksploatacji , bezpiecznej obsługi i bieżącego serwisowania  ładowarek. Absolwent szkolenia zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego celem uzyskania uprawnień operatora ładowarek jednonaczyniowych.

Informacje organizacyjne

Zakres szkolenia 

Szkolenie trwa 176 godziny . Tematyka zajęć obejmuje

1. Użytkowanie eksploatacyjne.
2. Dokumentacja techniczna.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
4. Podstawy elektrotechniki.
5. Silniki spalinowe.
6. Elementy hydrauliki.
7. Budowa ładowarek jednonaczyniowych
8. Technologia robót.
9. Zajęcia praktyczne

Absolwent szkoleni otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu a po zdanym egzaminie zewnetrznym przed Komisja IMBiGS świadectwo operatora.  Warunki przystąpienia do kursu: ukończona co najmniej szkoła podstawowa 8 letnia lub gimnazjum , ukończone 18 lat, aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator ładowarki jednonaczyniowej,  staż pracy: minimum 1 miesiąc przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej ładowarki jednonaczyniowej

CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH >tutaj<

   ul. Lubelska 33C   10-408 Olsztyn    tel. 89 526 84 62,  kom. 507 124 198  Email: csb@wmzdz.pl  

Zobacz również

  • Prawo jazdy Kat. C+E

    CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …

  • Prawo jazdy Kat. C

    Cel szkolenia Doskonalenie znajomości przepisów ruchu drogowego. Poznanie zasad ruchu drogowego obowiązujących kierującego samochodem ciężarowym. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym. Zakres szkolenia 20 godz. teorii (w trakcie zajęć teoretycznych omówione są przepisy prawa drogowego, zasady …

  • Prawo jazdy kat. B

    Cel szkolenia Uzyskanie wiedzy o przepisach ruchu drogowego i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdobycie umiejętności zabezpieczenia miejsca wypadku i ratowania ludzkiego życia podczas wypadków drogowych. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem osobowym. Zakres szkolenia 30 godz. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo