Facebook: Czcionka: Kontrast:

Monter systemów fotowoltaicznych (OZE)

MONTER MIKRO I MAŁEJ INSTALACJI OZE – SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

Szkolenie adresowane do instalatorów odnawialnych źródeł energii spełniających warunki zgodnie z art. 20h ust. 3. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 – j.t.)

Cel  kursu

Przygotowanie uczestników do zdania egzaminu certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych przed Komisją UDT.

 Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Zakres szkolenia 

1. Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych
2. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych
3. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
4. Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego
5. Wydajność systemów fotowoltaicznych
6. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają

 • egzamin wewnętrzny przed komisją egzaminacyjną ZDZ, który sprawdza wiedzę i umiejętności nabyte na kursie. Egzamin teoretyczny zawiera pytania z zakresu tematycznego określonego w planie nauczania, zaś egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie praktycznej umiejętności instalowania mikroinstalacji i małych instalacji w zakresie systemów fotowoltaicznych. Uzyskanie pozytywnego wyniku zarówno z egzaminu teoretycznego, jak i z wykonania ćwiczenia lub zadania praktycznego jest warunkiem otrzymania przez słuchacza świadectwa ukończenia kursu.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w procesie certyfikacji instalatora przeprowadza komisja egzaminacyjna Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania przez UDT certyfikatu instalatora. Termin oraz miejsce egzaminu UDT ogłasza na stronach Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Dozoru Technicznego, co najmniej na 30 dni przed planowanym egzaminem. Kandydat przystępujący do egzaminu nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu zgłasza w nim udział oraz wnosi do UDT opłatę. Obecnie opłata za egzamin UDTwynosi  917,06 zł, natomiast koszt wydania certyfikatu to 229,29 zł.

Pozostałe szkolenia >OZE<

Więcej informacji:

Centrum Szkoleń Budowlanych ZDZ
ul. Lubelska 33    10-408 Olsztyn    tel. 89 526 84 62   tel. 507 124 198

Email:  csb@wmzdz.pl

Strona internetowa:  http://csb.olsztyn.pl

Zobacz również

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

 • Operator kombajnu

  Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo