Facebook: Czcionka: Kontrast:

Monter rusztowań budowlanych

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż

 Cel szkolenia

Zdobycie uprawnień Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w zakresie montażu i demontażu rusztowań budowlanych metalowych

Informacje organizacyjne

Kurs obejmuje 80 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu teorii i praktyki montażu i demontażu rusztowań

Zakres tematyczny szkolenia 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
2. Użytkowanie eksploatacyjne.
3. Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
4. Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
5. Zajęcia praktyczne.

Dla firm sektora MSP istnieje możliwość uzyskania dofinansowania szkolenia  w ramach usług rozwojowych.

Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaz/demontaz

Szkolenia są organizowane przez placówkę w Olsztynie i Iławie

Więcej informacji i zapisy ma kurs w :

Zobacz również

  • Kadry i płace

    Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

  • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

    SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

  • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

    KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo