Facebook: Czcionka: Kontrast:

Monter rusztowań budowlanych

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż

 Cel szkolenia

Zdobycie uprawnień Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w zakresie montażu i demontażu rusztowań budowlanych metalowych

Informacje organizacyjne

Kurs obejmuje 80 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu teorii i praktyki montażu i demontażu rusztowań

Zakres tematyczny szkolenia 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
2. Użytkowanie eksploatacyjne.
3. Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
4. Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
5. Zajęcia praktyczne.

Dla firm sektora MSP istnieje możliwość uzyskania dofinansowania szkolenia  w ramach usług rozwojowych.

Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaz/demontaz

Szkolenia są organizowane przez placówkę w Olsztynie i Iławie

Więcej informacji i zapisy ma kurs w :

Zobacz również

  • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

    Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

  • Operator kombajnu

    Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

  • Pracownik administracyjno-biurowy

    Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo