Facebook: Czcionka: Kontrast:

Hakowy dzwignic

Kurs adresowany  do osób pracujących/ zamierzających podjąć pracę  przy pracach remontowych, budowlanych, montażowych i magazynowych związanych z przemieszczania ładunków i  towarów  za pomocą urządzeń technicznych a w szczególności  dźwigów, dźwignic, suwnic, żurawi wyposażonych w hak.

Cel kurs

Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z bezpiecznym wykonywaniem pracy hakowego

Informacje organizacyjne

Kurs trwa 17 godzin. Zajęcia dydaktyczne z zakresu teorii i praktyki są bezpośredni związane z praca przy urządzeniach transportu wewnętrznego i zewnętrznego wyposażonych w haki dźwigowe.

Zakres szkolenia 

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz p.poż.
 2. Ogólne wiadomości o dozorze technicznym.
 3. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy.
 4. sygnały porozumiewawcze w ruchu dźwignic.
 5. Podwieszanie ładunku do przemieszczania na zawiesiach linowych.
 6. Zajęcia praktyczne

Absolwent po zdanym egzaminie wewnętrznym otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).’

Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …

 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -