Facebook: Czcionka: Kontrast:

Hakowy dzwignic

Kurs adresowany  do osób pracujących/ zamierzających podjąć pracę  przy pracach remontowych, budowlanych, montażowych i magazynowych związanych z przemieszczania ładunków i  towarów  za pomocą urządzeń technicznych a w szczególności  dźwigów, dźwignic, suwnic, żurawi wyposażonych w hak.

Cel kurs

Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z bezpiecznym wykonywaniem pracy hakowego

Informacje organizacyjne

Kurs trwa 17 godzin. Zajęcia dydaktyczne z zakresu teorii i praktyki są bezpośredni związane z praca przy urządzeniach transportu wewnętrznego i zewnętrznego wyposażonych w haki dźwigowe.

Zakres szkolenia 

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz p.poż.
 2. Ogólne wiadomości o dozorze technicznym.
 3. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy.
 4. sygnały porozumiewawcze w ruchu dźwignic.
 5. Podwieszanie ładunku do przemieszczania na zawiesiach linowych.
 6. Zajęcia praktyczne

Absolwent po zdanym egzaminie wewnętrznym otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

 • Prawo jazdy Kat. C+E

  CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …

 • Prawo jazdy Kat. C

  Cel szkolenia Doskonalenie znajomości przepisów ruchu drogowego. Poznanie zasad ruchu drogowego obowiązujących kierującego samochodem ciężarowym. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym. Zakres szkolenia 20 godz. teorii (w trakcie zajęć teoretycznych omówione są przepisy prawa drogowego, zasady …

 • Prawo jazdy kat. B

  Cel szkolenia Uzyskanie wiedzy o przepisach ruchu drogowego i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdobycie umiejętności zabezpieczenia miejsca wypadku i ratowania ludzkiego życia podczas wypadków drogowych. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem osobowym. Zakres szkolenia 30 godz. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo