Facebook: Czcionka: Kontrast:

Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni

Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni

O projekcie

Projekt o charakterze outplacementowym, ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom restrukturyzacji zakładów pracy z naszego województwa.

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Jak wykazały badania własne, realia gospodarcze zmuszają regionalne firmy do bieżącego wprowadzania działań modernizacyjnych, których bezpośrednim skutkiem jest często redukcja zatrudnienia, a co za tym idzie wzrost bezrobocia. Osoby zwalniane zazwyczaj nie posiadają kwalifikacji lub uprawnień zawodowych pożądanych w obecnej sytuacji rynkowej. Obarczone poczuciem odrzucenia, niedoceniania i nieprzydatności, co obniża ich motywację do działania, mają małe szanse na szybkie zatrudnienie.

Wychodząc naprzeciw tym problemom Warmińsko-Mazurski ZDZ poprzez projekt „Dziś zwolnieni jutro zatrudnienie” oferuje szeroki wachlarz działań zmierzających do złagodzenia procesu zwolnień w przedsiębiorstwach oraz prowadzących do szybkiego powrotu osób niedawno zwolnionych na rynek pracy.

W okresie od 01.05.2016 r. do 31.07.2018 r. uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z dwóch form wsparcia: dotacyjnego lub szkoleniowego. Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w projekcie.

Dla kogo?

Projekt „Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni” skierowany jest do:

 • 82 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • oraz do 190 osób które już zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Osoby pracujące muszą spełniać łącznie wszystkie następujące warunki:

 1. mieszkają na terenie powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego lub m. Olsztyn;
 2. są przewidziane do zwolnienia (tj. znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub które została poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego) lub zagrożone zwolnieniem (są zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał zwolnień grupowych)

Osoby zwolnione muszą spełniać łącznie wszystkie następujące warunki:

 1. mieszkają na terenie powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego lub m. Olsztyn;
 2. były zatrudnione i zostały zwolnione przez pracodawcę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 3. zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Szczególnie mile widziane są:

 • osoby z niskim poziomem wykształcenia
 • osoby młode (w wieku 30-) lub starsze (w wieku 45+)
 • mężczyźni

Co i kiedy?

Uczestnicy, spełniający kryteria udziału w projekcie, mogą skorzystać z następującego wsparcia:

Ścieżka szkoleniowa – dla 200 osób – w ramach której oferowane będą:

 • doradztwo zawodowe (w tym opracowane IPD)
 • warsztaty motywacyjno-osobowościowe
 • szkolenie przygotowujące do pracy w określonym zawodzie
 • pośrednictwo pracy

lub

Ścieżka dotacyjna – dla 72 osób – w ramach której oferowane będą:

 • warsztaty przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej
 • doradztwo w zakresie przygotowywania biznes planu
 • jednorazowa dotacja inwestycyjna – do 23.370 zł/os., przewidziana dla 64 osób
 • doradztwo biznesowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

Uwaga!

Ścieżka dotacyjna dostępna jest wyłącznie dla osób, które kwalifikują się do jednej z poniższych kategorii:

 • osoba z niepełnosprawnością
 • kobieta
 • pracownik o niskich kwalifikacjach
 • osoba w wieku 50+ lub 30-

Rekrutacja uczestników na ścieżkę szkoleniową, doradztwo, warsztaty i kursy realizowane będą na bieżąco od maja 2016 r. do czerwca 2018 r. w Centrach Edukacji W-M ZDZ w Bartoszycach, Biskupcu, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzcy, Olsztynie (w tym w placówkach Ośrodek Szkolenia Kierowców ZDZ lub Centrum Szkoleń Budowlanych ZDZ), Szczytnie.

Rekrutacja uczestników na ścieżkę dotacyjną odbędzie się w 4 naborach. Szczegóły w Regulaminie uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej dostępnym na stronie www.dotacje.wmzdz.pl

Miejsce realizacji warsztatów i doradztwa odbędzie się w placówkach ZDZ najbliższych dla większości zakwalifikowanych uczestników projektu.

Dlaczego warto?

Dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego z Unii Europejskiej udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Uczestnictwo w projekcie „Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni” daje szanse na:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy
 • aktywne uczestnictwo w rynku pracy, w tym dzięki usłudze pośrednictwa pracy
 • podniesienie samooceny i wiary we własne kompetencje

Zobacz również

 • Wróć do działania

  Wróć do działania

  WRÓĆ DO DZIAŁANIA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.5.  Cel projektu: Utrzymanie aktywności zawodowej w formie pozostania w zatrudnieniu …

 • 3 kroki do pracy

  3 kroki do pracy

  O PROJEKCIE Realizowany od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. na terenie powiatu olsztyńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Cel projektu: podjęcie zatrudnienia do VIII. 2018 przez min. 14 (7K, 7M) …

 • Po lepsze jutro!

  Po lepsze jutro!

  Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji w Szczytnie i Mrągowie. Projekt wystartował 1 października 2017 r. i zakończy się  31 lipca 2018 r. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -