Facebook: Czcionka: Kontrast:

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

  • Szkolenie przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowej w transporcie drogowym.

Zajęcia obejmują:  Prawo cywilne, Prawo handlowe, Bezpieczeństwo i Higienę Pracy, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Prawo socjalne, Ubezpieczenia, Dostęp do zawodu i rynku, Prawo podatkowe, Bezpieczeństwo drogowe, Działalność gospodarczą i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Normy techniczne i techniczne aspekty działalności, Prawo przewozowe oraz inną tematyką związaną z wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Szkolenie obejmuje ćwiczenia – rozwiązywanie zadań.

Egzamin na Certyfikat kompetencji Zawodowych prowadzi Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Zobacz również

  • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

    Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

  • Operator kombajnu

    Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

  • Pracownik administracyjno-biurowy

    Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo