Facebook: Czcionka: Kontrast:

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

  • Szkolenie przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowej w transporcie drogowym.

Zajęcia obejmują:  Prawo cywilne, Prawo handlowe, Bezpieczeństwo i Higienę Pracy, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Prawo socjalne, Ubezpieczenia, Dostęp do zawodu i rynku, Prawo podatkowe, Bezpieczeństwo drogowe, Działalność gospodarczą i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Normy techniczne i techniczne aspekty działalności, Prawo przewozowe oraz inną tematyką związaną z wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Szkolenie obejmuje ćwiczenia – rozwiązywanie zadań.

Egzamin na Certyfikat kompetencji Zawodowych prowadzi Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Zobacz również

  • Kadry i płace

    Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

  • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

    SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

  • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

    KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo