Facebook: Czcionka: Kontrast:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
tel. 89 523 53 29

To specjalistyczna placówka powołana przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego z myślą o kształceniu u podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli .

OFERTA SZKOLENIOWA.

W TRAKCIE REALIZACJI

 • kursy komputerowe dla nauczycieli
 • kursy BHP dla pracowników administracyjnych, kadry kierowniczej i pracodawców

REKRUTACJA NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Kursy komputerowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia informatyczne w szkołach  podstawowych
 • Specjalistyczne szkolenia komputerowe z: projektowania AutoCad, SolidWorks, ArtGis,
 • Doskonalenie w stosowaniu i użytkowaniu: Excell, Word, Power Point,
 • Obsługa urządzeń multimedialnych (tablica multimedialna, rzutnik, skaner,video-konferencje, itp)
 • Grafika komputerowa i projektowanie stron www.
 • Seminaria dydaktyczne z zakresu wdrażania  OZE  (odnawialne źródła energii: fotowoltaika, solary, pompy ciepła, biomasa)

GRY SYMULACYJNE  DLA NAUCZYCIELI

 • cegiełki umiejętności
 • gotowość do zmian
 • przedsiębiorstwo a środowisko
 • świadomość jakości

Zapraszamy do wizyty w naszej placówce !

Szkolenia indywidualne, specjalistyczne, zamknięte zrealizujemy  po identyfikacji i zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych. Umówione telefonicznie spotkanie może się odbyć w Szkole zainteresowanej współpracą z nami .

Kursy i szkolenia realizowane w Centrach Edukacji  >W-MZDZ<

 

Planowane kursy

 • Obsługa podestów ruchomych

  Obsługa podestów ruchomych

  Kurs „Obsługa podestów ruchomych ” Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi podestów ruchomych, a także uzyskanie uprawnień państwowych IIP lub IP Kurs 36 godzinny,  kończy się egzaminem UDT . Dla …

  19 12 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • MS Excell

  MS Excell

  Kurs trwa 20 godzin dydaktycznych Kurs rozpoczyna się w dniu 19 grudnia 2018  w Centrum Edukacji w Iławie Więcej informacji i zapisy w : CENTRUM EDUKACJI W IŁAWIE  ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława tel. 89 …

  19 12 2018 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Catering – moduł dla szefów kuchni oraz pracowników gastronomii- część 1

  Catering – moduł dla szefów kuchni oraz pracowników gastronomii- część 1

  Catering – kompleksowa organizacja usług cateringowych – moduł dla szefów kuchni oraz pracowników gastronomii- część 1 Dla pracowników MSP możliwość refundacji kosztów szkolenia w wysokości 50 lub 80%. Usługa rozwojowa ogłoszona w BUR Szczegóły organizacyjne …

  19 12 2018 | Braniewo ul. Katedralna 9
 • Palacz kotłów c.o. (uprawnienia elektroenergetyczne)

  Palacz kotłów c.o. (uprawnienia elektroenergetyczne)

  Szkolenie skierowane do osób pragnących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności eksploatacyjnych w zakresie prac obsługowych, konserwacyjnych, remontowych, montażowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach cieplnych (energetycznych). Egzamin przed komisją państwową powołana  przez Prezesa Urzędu …

  19 12 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Elektryk budowlany z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV

  Elektryk budowlany z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV

  Kurs przygotowuje do wykonywania prac na stanowisku elektryka budowlanego. Kończy się  egzaminem przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki którego zdanie umożliwia uzyskanie uprawnień elektroenergetycznych do 1 kV Kur rozpoczyna się  o godz. 8:00  w Olsztynie na …

  20 12 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • Makijaż

  Makijaż

  Kurs doskonalący (16 godzinny) dla pracowników salonów kosmetycznych i wizażu Szczegółowe informacje i zapisy na kurs : CENTRUM EDUKACJI W OLSZTYNIE  ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 …

  20 12 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Elektryk (z uprawnieniami)

  Elektryk (z uprawnieniami)

  Kurs 20 godzinny. Absolwent uzyskuje uprawnienie elektroenergetyczne po egzaminie zdanym przed Komisją Urzędy Regulacji Energetyki. Kurs rozpoczyna się o godz. 8.00 Szczegółowe informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65 B (Bursa …

  20 12 2018 | Mrągowo ul.Mrongowiusza 65 B (godz.8:00)
 • Palacz kotłów c.o.

  Palacz kotłów c.o.

  Palacz kotłów centralnego ogrzewania Kurs 20 godzinny. Absolwent uzyskuje uprawnienie elektroenergetyczne po egzaminie zdanym przed Komisją Urzędy Regulacji Energetyki. Kurs rozpoczyna się o godz. 8.00 Szczegółowe informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Mrągowie ul. …

  20 12 2018 | Mrągowo ul.Mrongowiusza 65 B (godz.8:00)
 • Nowoczesne techniki manicure

  Nowoczesne techniki manicure

  Intensywne dwudniowe szkolenie praktyczne w stosowaniu najnowszych rozwiązań manicure. Kurs ma charakter doskonalących i jest adresowane do osób posiadających praktyczną znajomość podstaw wykonywania manicure i stylizacji paznokci. Kurs dwudniowy . Kurs z możliwością dofinansowania  w …

  20 12 2018 | Gdańsk ul. Olsztyńska 30B
 • MAG (135) Spawanie blach i rur – spoiny pachwinowe

  MAG (135) Spawanie blach i rur – spoiny pachwinowe

  Spawanie blach i rur elektrodami litymi metodą MAG 135 -spoiny pachwinowe. Kurs prowadzony pod nadzorem merytorycznym Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach z myśl porozumienia zawartego z ZDZ. Kur kończy się egzaminem przeprowadzonym przez Licencjonowanego Egzaminatora Instytutu …

  02 01 2019 | Lidzbark Warmiński ul. Orła Białego 7
 • Ładowarki jednonaczyniowe (do 20 t)

  Ładowarki jednonaczyniowe (do 20 t)

  Kursy operatora ładowarek jednonaczyniowych  (do 2o ton) Rozpoczynają się  o godz. 8:00 w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33c09 Zakresy tematyczne kursu Absolwent kursu uzyskuje bezterminowe uprawnienia po zdaniu egzaminu przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i …

  02 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Operator wciągarek

  Operator wciągarek

  OPERATOR WCIĄGAREK  słuchacze poznają: – zasady budowy, działania wciągarek, – przepisy dozoru technicznego w zakresie wciągarek, – obowiązujące zasady bhp w czasie obsługi wciągarek. Nabędą umiejętności: – prawidłowej obsługi wciągarek, – prawidłowego reagowania w przypadku …

  03 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Obsługa żurawi przenośnych „HDS”

  Obsługa żurawi przenośnych „HDS”

  Kurs przygotowuje do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego którego zdanie umożliwia uzyskanie uprawnień bezterminowych Kur prowadzimy w Olsztynie  na ul. Lubelskiej 33 C na własnym placu manewrowym Dla mikro, małych i średnich firm istnieje …

  03 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

  Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

  Kurs obejmuje 24 godziny dydaktyczne szkolenia zakończonego egzaminem przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki. Koszt kursu  510 zł +  egzamin 210,00 zł Więcej informacji i zapisy w Centrum Edukacji w Iławie  ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława …

  03 01 2019 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Malarz – szpachlarz

  Malarz – szpachlarz

  Kurs rozpoczynamy  03 stycznia 2019 r.  na ul Lubelskiej 33c w Olsztynie Zakres tematyczny szkolenia Dla pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich firm istnieje możliwość zwrotu kosztów szkolenia w wysokości 50 lub 80 % …

  03 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Spawanie gazowe blach (311)

  Spawanie gazowe blach (311)

  Kurs spawania gazowego blach Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego W-14/IS-04 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Kurs trwa 120 godzin dydaktycznych Zapisy i szczegółowe informacje w : CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH ul. …

  03 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Prace na wysokości – dostęp budowlany

  Prace na wysokości – dostęp budowlany

  Kurs „Prace na wysokości metodą dostępu budowlanego” rozpoczyna się o godz. 8:00 w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33c. Kurs trwa dwa dni : zakres tematyczny kursu Więcej informacji i zapisy na kurs w: CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH …

  03 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • MMA (111) Spawanie łukowe elektrodą otuloną

  MMA (111) Spawanie łukowe elektrodą otuloną

  Spawanie łukowe elektroda otuloną MMA-111 Metoda spawania łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika MMA   z ang. manual metal arc weding – (IS-P/T-FW-xx-111, IS-P-BW-xx-111, IS-T-BW-xx-111) Kurs trwa  120 godzin dydaktycznych Zakres tematyczny szkolenia  …

  04 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • RODO w praktyce

  RODO w praktyce

  Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 fax 89 535 39 84 e-mail: olsztyn@wmzdz.pl

  04 01 2019 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Obsługa programów kadrowo-płacowych

  Obsługa programów kadrowo-płacowych

  Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia w ramach usługi rozwojowej  (50% lub 80% kosztów szkolenia ). Informacje o usługach rozwojowych realizowanych przez placówki szkoleniowe W-M ZDZ w Olsztynie Szczegółowe informacje i zapisy w : Centrum Edukacji w …

  05 01 2019 | Mrągowo ul.Mrongowiusza 65 B (godz.8:00)
 • Weryfikacja uprawnień spawalniczych

  Weryfikacja uprawnień spawalniczych

  EGZAMINY SPAWALNICZE – WERYFIKACJA – AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ Zapraszamy także na krótkie szkolenie aktualizuje kompetencje zawodowe przed egzaminem. Szkolenie adresowane dla osób ponownie ubiegających się o świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza (weryfikacja). Zapewniamy fachowe wsparcie merytoryczne i …

  07 01 2019 | OLsztyn ul. Lubelska 33 c (godz. 9:00)
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg

  Operator przecinarek do nawierzchni dróg

  Kurs Operator przecinarek do nawierzchni dróg  umożliwia uzyskanie bezterminowych uprawnień Instytutu Mechanizacji i Budownictwa Skalnego w Warszawie. Kur rozpoczyna się  7 stycznia 2019 r. w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33 C Zakres tematyczny szkolenia Szczegółowe …

  07 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33C (godz. 8:00)
 • Brukarz (przecinarki i zagęszczarki)

  Brukarz (przecinarki i zagęszczarki)

  Kurs 80 godzinny. Dla zainteresowanych istnieje możliwość dodatkowego przeszkolenia w zakresie obsługi maszyn (przecinarki spalinowe do betonu , młoty pneumatyczne, zagęszczarki płytowe i „skoczki”, betoniarki) Zakres tematyczny szkolenia Dla pracodawców i pracowników mikro, małych i …

  07 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Księgowość i kadry

  Księgowość i kadry

  Kurs trwa 60 godzin dydaktycznych i kończy się egzaminem wewnętrznym. Kurs rozpoczyna się w dniu 07 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65 B (Bursa Międzyszkolna) 11-700 …

  07 01 2019 | Mrągowo ul.Mrongowiusza 65 B (godz.9:00)
 • Aktualizacja/weryfikacja – Uprawnienia spawalnicze Olsztyn

  Aktualizacja/weryfikacja – Uprawnienia spawalnicze Olsztyn

  Weryfikacja i aktualizacja uprawnień spawalniczych SPAWANIE BLACH I RUR – METODY 111,131,135,136,141,311 Szkolenie dla osób ponownie ubiegających się o świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza (weryfikacja) spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA (111) spawanie łukowe w osłonie gazu …

  07 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Aktualizacja – Weryfikacja uprawnień spawalniczych

  Aktualizacja – Weryfikacja uprawnień spawalniczych

  EGZAMINY SPAWALNICZE – WERYFIKACJA Terminy egzaminów w roku 2019: 2019-01-07    09:00 2019-02-04   09:00 Zapraszamy także na krótkie szkolenie aktualizuje kompetencje zawodowe przed egzaminem. Szkolenie adresowane dla osób ponownie ubiegających się o świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego …

  07 01 2019 | OLsztyn ul. Lubelska 33 c (godz. 9:00)
 • MIG (131) Spawanie łukowe blach i rur – spoiny pachwinowe

  MIG (131) Spawanie łukowe blach i rur – spoiny pachwinowe

  Kurs spawania metodą MIG-131  spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą   IS-P/T-FW-xx-131, IS-P-BW-xx-131, IS-T-BW-xx-131 MIG z ang. Metal Inter Gas,  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-xx-131 wg …

  07 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • MAG (135) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym

  MAG (135) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym

  Kurs spawania metodą MAG-135  : Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-xx-135 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-17. Kurs trwa 153 godziny dydaktyczne …

  07 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • TIG (141) – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

  TIG (141) – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

  Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Zakres tematyczny szkolenia  Szkolenie i egzamin zgodne z Wytycznymi W-14/IS-03 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Zapisy i szczegółowe informacje CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH ul. Lubelska 33C 10-408 Olsztyn Telefon: 89 526 84 …

  08 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • TIG (141) – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

  TIG (141) – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

  Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Usługa rozwojowa z możliwością refundacji kosztów szkolenia dla pracowników mikro, małych i średnich firm Zakres tematyczny szkolenia  Szkolenie i egzamin zgodne z Wytycznymi W-14/IS-03 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicahc Zapisy …

  08 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • Kuchnia Warmińska

  Kuchnia Warmińska

  Kurs doskonalący (30 godzin) umiejętności zawodowe kucharzy. Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia w ramach usługi rozwojowej  (50% lub 80% kosztów szkolenia ). Informacje o usługach rozwojowych realizowanych przez placówki szkoleniowe W-M ZDZ w Olsztynie Szczegółowe informacje …

  08 01 2019 | Braniewo ul. Katedralna 9
 • Kotły i piece na biomasę – instalacje OZE

  Kotły i piece na biomasę – instalacje OZE

  Kurs Monter mikro i małej instalacji  OZE : kotły i piece na biomasę   Szczegółowy zakres szkolenia  W zakresie montażu instalacji i mikro instalacji OZE – odnawialnych źródeł energii prowadzimy także kursy : kotły i piece …

  09 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • OZE – Odnawialne źródła energii : fotowoltaika, solary, pompy cieplne, biomasa

  OZE – Odnawialne źródła energii : fotowoltaika, solary, pompy cieplne, biomasa

  Kursy w obszarze montażu, eksploatacji i konserwacji systemów odnawialnych źródeł energii saw prowadzone w certyfikowanym przez Urząd Dozoru Technicznego  ośrodku szkoleniowym ” CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH W OLSZTYNIE” Oferta szkoleniowa obejmuje 4o godzinne kursy prowadzone wg …

  09 01 2019 | Olsztyn ul. Lubelska 33 c
 • Spawanie blach i rur. Metody : 111, 131, 135, 136,138,141,311

  Spawanie blach i rur. Metody : 111, 131, 135, 136,138,141,311

  MOŻLIWOŚĆ REFUNDACJI  (USŁUGA ROZWOJOWA) DLA PRACOWNIKÓW  MIKRO- MAŁYCH –  ŚREDNICH FIRM  Cel kursu Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu spawacza oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną IS w Gliwicach i uzyskanie uprawnień  spawalniczych – …

  09 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • Kucharz

  Kucharz

  Rozpoczęcie – 10.01.2019 Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Ostródzie  ul. Olsztyńska 17 14-100 Ostróda tel. 89 646 25 10 tel. 507 124 216 e-mail: ostroda@wmzdz.pl

  10 01 2019 | Ostróda ul. Olsztyńska 17
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Planowany termin rozpoczęcia kursu : 10.01.2019 r. o godz. 10.00 Więcej informacji i zapisy na kurs w: Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim ul. Orła Białego 7 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 89 767 45 88 tel. …

  10 01 2019 | Lidzbark Warmiński ul. Orła Białego 7
 • AutoCAD (II stopnia)

  AutoCAD (II stopnia)

  Termin rozpoczęcia 10.01.2019 Kurs trwa 24 godziny dydaktyczne Bliższe informacje i zapisy w : Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 fax 89 …

  10 01 2019 | Olsztyn Mickiewicza 5 (godz. 8..00)
 • AutoCAD – poziom 1

  AutoCAD – poziom 1

  Kurs trwa 40 godzin dydaktycznych i kończy się egzaminem Autodesc Kurs rozpoczyna się w dniu  10.01.2019  w w Centrum Edukacji Iławie Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Iławie  ul. Grunwaldzka 13 14-200 …

  10 01 2019 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych (montaż/demontaż)

  Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych (montaż/demontaż)

  Kurs prowadzi Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie . To nowoczesna placówka kształcenia praktycznego kadr budowlanych. Kursy realizowane są w ofercie otwartej i stale dostępnej według zgłoszeń osób zainteresowanych, zleceń od firm oraz umów szkoleniowych. Aktualne …

  11 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz. 12:00)
 • Magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego

  Magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego

  Planowany termin rozpoczęcia kursu  : 11.01.2019 r. Czas szkolenia : 80 godzin dydaktycznych; 67 godz.  z obsługi wózka , 13 godz.  zagadnienia magazynowe Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Bartoszycach  ul. 11 …

  11 01 2019 | Bartoszyce ul 11 Listopada 10
 • Zgrzewanie doczołowe i elektroporowe HS + HM

  Zgrzewanie doczołowe i elektroporowe HS + HM

  Kurs połączony zgrzewania termoplastycznego tworzyw sztucznych (HS+HM) Zakres tematyczny szkolenia Dla pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich firm istnieje możliwość zwrotu kosztów szkolenia w wysokości 50 lub 80 % w ramach Bazy Usług Rozwojowych …

  11 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 c (godz.8:00)
 • Zgrzewanie doczołowe i elektroporowe HS + HM

  Zgrzewanie doczołowe i elektroporowe HS + HM

  Kurs połączony zgrzewania termoplastycznego tworzyw sztucznych (HS+HM) Zakres tematyczny szkolenia Dla pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich firm istnieje możliwość zwrotu kosztów szkolenia w wysokości 50 lub 80 % w ramach Bazy Usług Rozwojowych …

  11 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 c (godz.8:00)
 • Systemy fotowoltaiczne – OZE

  Systemy fotowoltaiczne – OZE

  Kurs Monter mikro i małej instalacji  OZE – SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE  rozpoczyna się  o godz. 8:00 Szczegółowy zakres szkolenia W zakresie montażu instalacji i mikro instalacji OZE – odnawialnych źródeł energii Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie …

  11 01 2019 | Olsztyn ul. Lubelska 33 c
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia

  Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia

  Informacje szczegółowe i zapisy  Centrum Edukacji w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1 11-400 Kętrzyn tel. 89 751 81 94 tel. 507 124 087 e-mail: ketrzyn@wmzdz.pl

  11 01 2019 | Kętrzyn ul.Limanowskiego 1A
 • Obsługa programów magazynowych – Subiekt

  Obsługa programów magazynowych – Subiekt

  Planowany termin rozpoczęcia kursu 12 styczeń 2019 r  w Nidzicy Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie MEN Dla pracowników mikro – małych i średnich firm istnieje możliwość  refundacji kosztów szkolenia. Szczegółowe informacje i zapisy w Centrum Edukacji …

  12 01 2019 | Nidzica ul Barke 2
 • Kierownik wypoczynku

  Kierownik wypoczynku

  Kurs trwa 10 godzin. Zajęcia rozpoczynają się w dniu 14 stycznia 2019 i kończy egzaminem tego samego dnia o godz. 15.30 Koszt przeszkolenia jednej osoby 99,00 zł Szczegółowe informacje i zapisy Centrum Edukacji w Kętrzynie  …

  14 01 2019 | Kętrzyn ul. Ogrodowa 2A
 • Operator wózków specjalizowanych (UDT)

  Operator wózków specjalizowanych (UDT)

  Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Iławie  ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława tel. 89 648 41 81 tel. 89 648 89 10 e-mail: ilawa@wmzdz.pl

  14 01 2019 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • AutoCAD ( I stopnia)

  AutoCAD ( I stopnia)

  Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie MEN oraz (po zdanym egzaminie ) certyfikat AutoDesk. Dla pracowników mikro – małych i średnich firm istnieje możliwość  refundacji kosztów szkolenia, czyli Usługi rozwojowej. Więcej o Bazie Usług Rozwojowych Szczegółowe informacje …

  14 01 2019 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Pomoc kuchenna

  Pomoc kuchenna

  Kurs rozpoczyna się 15 stycznia 2019 r  w Nidzicy Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie MEN Dla pracowników delegowanych z mikro – małych i średnich firm istnieje możliwość  refundacji kosztów szkolenia. Szczegółowe informacje i zapisy w Centrum …

  15 01 2019 | Nidzica ul Barke 2 (godz.15:00)
 • Operator podestów ruchomych przejezdnych

  Operator podestów ruchomych przejezdnych

  Kurs trwa 40 godzin dydaktycznych i kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego Cena kursu wraz z egzaminem 790,00 zł Kurs rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2019 r.  w Centrum Edukacji w Iławie …

  15 01 2019 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • MAG (135) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym

  MAG (135) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym

  Kurs spawania metodą MAG-135  : Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-xx-135 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-17. Kurs trwa 153 godziny dydaktyczne …

  16 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Promocja w internecie

  Promocja w internecie

  Kurs doskonalący dla pracowników odpowiedzialnych za bezpośrednia promocje w internecie. Intensywna sesja szkoleniowa prowadzona przez doświadczonych trenerów. Kurs z możliwością   dofinansowania pracowników i pracodawców mikro, małych i srednich firm. Szczegółowe informacje i zapisy: CENTRUM EDUKACJI …

  16 01 2019 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Obsługa programu AutoCAD (Egzamin Autodesc)

  Obsługa programu AutoCAD (Egzamin Autodesc)

  Kurs trwa 40 godzin dydaktycznych i kończy się uzyskaniem certyfikatu Auto-Desk Kurs rozpoczyna się w 17 stycznia 2019 r.  w Centrum Edukacji w Iławie Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Iławie  ul. …

  17 01 2019 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Ochrona roślin – szkolenie podstawowe – doradztwo

  Ochrona roślin – szkolenie podstawowe – doradztwo

  Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego ochrony roślin Kurs akredytowany w PIOR Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Olsztynie  ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 …

  17 01 2019 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5 (godz. 8:00)
 • Obsługa podestów ruchomych

  Obsługa podestów ruchomych

  Kurs 36  godzinny kończy sie egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego Istnieje możliwość  zwrotu do 80% kosztów kursu dzięki dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych Zakres tematyczny kursu  Informacje i zapisy  w : CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH …

  17 01 2019 | Olsztyn ul. Lubelska 33 C (godz.8:00)
 • Obsługa wind dekarskich

  Obsługa wind dekarskich

  Kurs rozpoczyna o godz. 8:00 w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33 c Kurs trwa 16 godzin i kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru technicznego Zakres tematyczny szkolenia  Więcej informacji informacji i zapisy w Centrum …

  17 01 2019 | Olsztyn ul. Lubelska 33C (godz.8:00)
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  Planowany termin rozpoczęcia kursu 28 stycznia 2019. Kurs akredytowany przez Kuratora Oświaty. Więcej informacji i zapisy na kurs w: Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim ul. Orła Białego 7 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 89 767 45 …

  18 01 2019 | Lidzbark Warmiński ul. Orła Białego 7
 • Ładowarki jednonaczyniowe (do 20 t)

  Ładowarki jednonaczyniowe (do 20 t)

  Kursy operatora ładowarek jednonaczyniowych  wciąż na topie! Rozpoczynają się  o godz. 8:00 w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33c09 Zakresy tematyczne kursu Absolwent kursu uzyskuje bezterminowe uprawnienia po zdaniu egzaminu przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i …

  18 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Operator suwnic

  Operator suwnic

  Kurs „Operator suwnic sterownych z poziomu roboczego „ trwa 40 godzin dydaktycznych i kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego Kurs rozpoczyna się w dniu 21 stycznia 2019  w Centrum Edukacji Iławie Więcej informacji …

  21 01 2019 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Pomiary elektroeneregtyczne do 1 kV

  Pomiary elektroeneregtyczne do 1 kV

  Kurs jest adresowany  do osób chcących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności eksploatacyjnych lub dozorowych w zakresie prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu nie wyższym niż 1000v. Czas szkolenia 44 godziny …

  22 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • MMA (111) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym – elektroda otulona

  MMA (111) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym – elektroda otulona

  Kurs trwa 124 godziny  i jest prowadzone pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach  Posiadanie uprawnień spawalniczych na Poziomie 1- wykonywanie spoin pachwinowych umożliwia dalsze doskonalenie umiejętności na kolejnych kursach tj : Poziom 2- wykonywanie spoin czołowych …

  23 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

  BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

  Kurs trwa 16 godzin dydaktycznych. Kurs rozpoczyna się o godz. 8.00 Szczegółowe informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65 B (Bursa Międzyszkolna) 11-700 Mrągowo tel. 89 741 35 23 mragowo@wmzdz.pl

  23 01 2019 | Mrągowo ul.Mrongowiusza 65 B (godz.8:;00)
 • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  Trwają zapisy na  kurs „Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” Czas szkolenia : 80 godzin Szczegółowe  informacje i zapisy : CENTRUM EDUKACJI W MRĄGOWIE ul. Mrongowiusza 65 B (Bursa Międzyszkolna) 11-700 Mrągowo tel. 89 741 35 …

  23 01 2019 | Mrągowo ul.Mrongowiusza 65 B (godz.8:00)
 • Kwalifikacja wstępna. Szkolenie okresowe

  Kwalifikacja wstępna. Szkolenie okresowe

  Więcej informacji i zapisy na kursy dla kierowców w : Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 fax 89 535 39 84 e-mail: olsztyn@wmzdz.pl

  24 01 2019 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Spawanie blach i rur. Metody : 111, 131, 135, 136, 138, 141, 311

  Spawanie blach i rur. Metody : 111, 131, 135, 136, 138, 141, 311

  MOŻLIWOŚĆ REFUNDACJI  (USŁUGA ROZWOJOWA) DLA PRACOWNIKÓW  MIKRO- MAŁYCH –  ŚREDNICH FIRM  Cel kursu Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu spawacza oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną IS w Gliwicach i uzyskanie uprawnień  spawalniczych – …

  24 01 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • Magazynier z obsługa wózka jezdniowego

  Magazynier z obsługa wózka jezdniowego

  Kurs  kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego Kurs prowadzi Centrum Edukacji w Iławie Więcej informacji i zapisy w : CENTRUM EDUKACJI W IŁAWIE  ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława tel. 89 648 41 81 …

  24 01 2019 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym

  Kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym

  Kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli z gazem Kurs będzie realizowany   w terminie 25.01-08.02. 2019 r. w Centrum Edukacji w Kętrzynie Czas trwania: 48 godziny. Cena kursu 800,00 zł. Cel kursu: …

  25 01 2019 | Kętrzyn ul. Limanowskiego 1
 • Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6)

  Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6)

   Kwalifikacyjny kurs zawodowy  Bezpłatny kurs w zakresie kwalifikacji B.6 – Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich. Zajęcia w soboty – niedziele co dwa tygodnie. Kurs kończy się egzaminem organizowanym pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Absolwent kursu …

  28 01 2019 | Olsztyn Mickiewicza 5 (godz. 8:00)

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn. Szczegóły na temat przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Poprzez przesłanie wypełnionego formularza oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję Politykę Prywatności.

Zobacz również

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „BEZPIECZNA EDUKACJA”

  Ośrodek Szkolenia Kierowców „BEZPIECZNA EDUKACJA”

 • Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie

  Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie

 • Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu

  Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BARTOSZYCACH

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BARTOSZYCACH

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BISKUPCU

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BISKUPCU

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BRANIEWIE

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BRANIEWIE


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -