Facebook: Czcionka: Kontrast:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
tel. 89 523 53 29

To specjalistyczna placówka powołana przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego z myślą o kształceniu u podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli .

OFERTA SZKOLENIOWA.

W TRAKCIE REALIZACJI

 • kursy komputerowe dla nauczycieli
 • kursy BHP dla pracowników administracyjnych, kadry kierowniczej i pracodawców

REKRUTACJA NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Kursy komputerowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia informatyczne w szkołach  podstawowych
 • Specjalistyczne szkolenia komputerowe z: projektowania AutoCad, SolidWorks, ArtGis,
 • Doskonalenie w stosowaniu i użytkowaniu: Excell, Word, Power Point,
 • Obsługa urządzeń multimedialnych (tablica multimedialna, rzutnik, skaner,video-konferencje, itp)
 • Grafika komputerowa i projektowanie stron www.
 • Seminaria dydaktyczne z zakresu wdrażania  OZE  (odnawialne źródła energii: fotowoltaika, solary, pompy ciepła, biomasa)

GRY SYMULACYJNE  DLA NAUCZYCIELI

 • cegiełki umiejętności
 • gotowość do zmian
 • przedsiębiorstwo a środowisko
 • świadomość jakości

Zapraszamy do wizyty w naszej placówce !

Szkolenia indywidualne, specjalistyczne, zamknięte zrealizujemy  po identyfikacji i zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych. Umówione telefonicznie spotkanie może się odbyć w Szkole zainteresowanej współpracą z nami .

Kursy i szkolenia realizowane w Centrach Edukacji  >W-MZDZ<

 

Planowane kursy

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane

  Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane

  Kurs „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych” Kurs rozpoczyna się w 23 lipca o godz. 8:00 w Olsztynie ul. Lubelska 33C Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskaniem uprawnień . …

  23 07 2018 | Olsztyn ul. Lubelska 33c (godz. 8:00)
 • Kelner – barman

  Kelner – barman

  Kurs adresowany do młodzież Termin rozpoczęcia 25.07.2018 godz. 16:00 Kurs trwa 24 godzin dydaktycznych Bliższe informacje i zapisy w Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 …

  25 07 2018 | Olsztyn Mickiewicza 5 (godz.16.30)
 • Podstawy obsługi kelnerskiej

  Podstawy obsługi kelnerskiej

  Kurs adresowany do młodzież Termin rozpoczęcia 25.07.2018 godz. 16:00 Kurs trwa 24 godzin dydaktycznych Bliższe informacje i zapisy w Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 …

  25 07 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Operator wciągarek

  Operator wciągarek

  OPERATOR WCIĄGAREK  słuchacze poznają: – zasady budowy, działania wciągarek, – przepisy dozoru technicznego w zakresie wciągarek, – obowiązujące zasady bhp w czasie obsługi wciągarek. Nabędą umiejętności: – prawidłowej obsługi wciągarek, – prawidłowego reagowania w przypadku …

  26 07 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Obsługa podestów ruchomych

  Obsługa podestów ruchomych

  Kurs „Obsługa podestów ruchomych ” Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi podestów ruchomych, a także uzyskanie uprawnień państwowych IIP lub IP Kurs 36 godzinny,  kończy się egzaminem UDT . Dla …

  26 07 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Obsługa wind dekarskich

  Obsługa wind dekarskich

  Kurs rozpoczyna o godz. 8:00 w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33 c Kurs trwa 16 godzin i kończy sie egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru technicznego Zakres tematyczny szkolenia  Więcej informacji informacji i zapisy w Centrum …

  26 07 2018 | Olsztyn ul. Lubelska 33C (godz.8:00)
 • Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych (montaż i demontaż)

  Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych (montaż i demontaż)

  Kurs z możliwością zwrotu kosztów dzięki dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych Kurs rozpoczyna się   28  lipca 2018 r.   o godz. 8:00  w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33C Zakres tematyczny kursu Informacje i zapisy  w …

  28 07 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz. 12:00)
 • Operator koparek, ładowarek, koparko-ładowarek,

  Operator koparek, ładowarek, koparko-ładowarek,

  Dla pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich firm istnieje możliwość zwrotu kosztów szkolenia w wysokości 50 lub 80 % w ramach Bazy Usług Rozwojowych Operator koparek jednonaczyniowych Operator  ładowarek jednonaczyniowych Operator koparkoładowarek   Centrum …

  28 07 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz. 8:.00)
 • (URE) Aktualizacja uprawnień: eksploatacja/dozór urządzeń energetycznych

  (URE) Aktualizacja uprawnień: eksploatacja/dozór urządzeń energetycznych

  Kurs „Aktualizacja wiedzy w zakresie prawa energetycznego i eksploatacji/dozoru urządzeń energetycznych oraz przepisów wykonawczych” Kurs przygotowujący do egzaminu przed Komisja Urzędu Regulacji Energetyki. Egzamin i aktualizacja uprawnień tego samego dnia . Kurs jednodniowy Informacje i …

  29 07 2018 | Braniewo ul. Katedralna 9
 • Pomiary elektryczne do 1 kV

  Pomiary elektryczne do 1 kV

  Kurs jest adresowany  do osób chcących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności eksploatacyjnych lub dozorowych w zakresie prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu nie wyższym niż 1000v. Czas szkolenia 44 godziny …

  30 07 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • Technolog robót budowlanych wykończeniowych

  Technolog robót budowlanych wykończeniowych

  Kurs 80 godzinny. Zakres tematyczny szkolenia Dla pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich firm istnieje możliwość zwrotu kosztów szkolenia w wysokości 50 lub 80 % w ramach Bazy Usług Rozwojowych Zapisy i szczegółowe informacje …

  30 07 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Elektryk budowlany z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV

  Elektryk budowlany z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV

  Kurs przygotowuje do wykonywania prac na stanowisku elektryka budowlanego. Kończy się  egzaminem przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki którego zdanie umożliwia uzyskanie uprawnień elektroenergetycznych do 1 kV Kur rozpoczyna się  o godz. 8:00  w Olsztynie na …

  30 07 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, wod.-kan. i c.o.

  Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, wod.-kan. i c.o.

  Kurs 60 godzinny rozpoczyna się 30 lipca  2018 o godz.8:00 na ul Lubelskiej 33c w Olsztynie Zakres tematyczny szkolenia Dla pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich firm istnieje możliwość zwrotu kosztów szkolenia w wysokości …

  30 07 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV (Gr.I)

  Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV (Gr.I)

  Kurs przygotowuje do egzaminu przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki którego zdanie umożliwia uzyskanie uprawnień elektroenergetycznych w zakresie dozoru i eksploatacji Grupa I Zakres tematyczny szkolenia Szczegółowe informacje i zapisy w Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie  ul. …

  30 07 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Eksploatacja sieci , urządzeń i instalacji gazowych (III GR.)

  Eksploatacja sieci , urządzeń i instalacji gazowych (III GR.)

  Kurs przygotowuje do egzaminu przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki którego zdanie umożliwia uzyskanie uprawnień elektroenergetycznych w zakresie III Grupy Kur rozpoczyna się  o godz. 8:00 w dniu  30 lipca  w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33 …

  30 07 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Malarz – szpachlarz

  Malarz – szpachlarz

  Kurs rozpoczynamy  30 lipca 2018 o godz.8:00 na ul Lubelskiej 33c w Olsztynie Zakres tematyczny szkolenia Dla pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich firm istnieje możliwość zwrotu kosztów szkolenia w wysokości 50 lub 80 …

  30 07 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Stylista paznokci

  Stylista paznokci

  Kurs trwa 20 godzin dydaktycznych Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Iławie  ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława tel. 89 648 41 81 tel. 89 648 89 10 e-mail: ilawa@wmzdz.pl

  30 07 2018 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV – Gr I

  Uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV – Gr I

  Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1 kV (Uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV – Gr I) Cel kursu Przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego w wybranym  zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do …

  30 07 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • TIG (141) – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

  TIG (141) – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

  Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Usługa rozwojowa z możliwością refundacji kosztów szkolenia dla pracowników mikro, małych i średnich firm Zakres tematyczny szkolenia  Szkolenie i egzamin zgodne z Wytycznymi W-14/IS-03 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicahc Zapisy …

  01 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • MAG (135) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym

  MAG (135) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym

  Kurs spawania metodą MAG-135  : Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-xx-135 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-17. Kurs trwa 153 godziny dydaktyczne …

  01 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Lutowanie rur miedzianych lutem miękkim i twardym

  Lutowanie rur miedzianych lutem miękkim i twardym

  Kurs  dwudniowy. Zakres tematyczny szkolenia Więc informacji i zapisy w Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie ul. Lubelska 33C 10-408 Olsztyn Telefon: 89 526 84 62 Kom: 507 124 198 Email: csb@wmzdz.pl

  01 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Najmodniejsze trendy SUMMER- warsztaty manicure

  Najmodniejsze trendy SUMMER- warsztaty manicure

  Celem kursu jest nabycie umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik oraz wzornictwa w zawodzie manikiurzystki. Dla pracowników MSP możliowść refundacji kosztów szkolenia w wysokości 50 lub 80%. Usługa rozwojowa ogłoszona w BUR Kurs 14 …

  01 08 2018 | Gdańsk
 • Sierpień-Centrum Edukacji w Olsztynie

  Sierpień-Centrum Edukacji w Olsztynie

  Trwają zapisy na następujące kursy: Kadry i płace – 60 godzin – cena promocyjna 850,00 zł Księgowość w małych przedsiębiorstwach – 60- godzin – – cena promocyjna 850,00 zł Instruktor praktycznej nauki zawodu – 80 …

  01 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • MMA (111) Spawanie łukowe elektrodą otuloną

  MMA (111) Spawanie łukowe elektrodą otuloną

  Spawanie łukowe elektroda otuloną MMA-111 Metoda spawania łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika MMA   z ang. manual metal arc weding – (IS-P/T-FW-xx-111, IS-P-BW-xx-111, IS-T-BW-xx-111) Kurs trwa  120 godzin dydaktycznych Zakres tematyczny szkolenia  …

  01 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • MIG (135) Spawanie łukowe blach i rur – spoiny pachwinowe

  MIG (135) Spawanie łukowe blach i rur – spoiny pachwinowe

  Kurs spawania metodą MIG-135  spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą IS-P/T-FW-xx-131, IS-P-BW-xx-131, IS-T-BW-xx-131 MIG z ang. Metal Inter Gas,  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-xx-131 wg …

  01 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Obsługa MS Office

  Obsługa MS Office

  Kurs trwa 40 godzin dydaktycznych Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Iławie  ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława tel. 89 648 41 81 tel. 89 648 89 10 e-mail: ilawa@wmzdz.pl

  01 08 2018 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • MAG (135) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym

  MAG (135) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym

  Kurs spawania metodą MAG-135  : Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-xx-135 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-17. Kurs trwa 153 godziny dydaktyczne …

  01 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Spawanie blach i rur. Metody : 111, 131, 135, 136,138,141,311

  Spawanie blach i rur. Metody : 111, 131, 135, 136,138,141,311

  MOŻLIWOŚĆ REFUNDACJI  (USŁUGA ROZWOJOWA) DLA PRACOWNIKÓW  MIKRO- MAŁYCH –  ŚREDNICH FIRM  Cel kursu Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu spawacza oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną IS w Gliwicach i uzyskanie uprawnień  spawalniczych – …

  01 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • MS Excell

  MS Excell

  Kurs trwa 20 godzin dydaktycznych Kurs rozpoczyna się w dniu 31 października 2017  w Centrum Edukacji w Iławie Więcej informacji i zapisy w : CENTRUM EDUKACJI W IŁAWIE  ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława tel. 89 …

  02 08 2018 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • URE – egzaminy na uprawnienia elektroenergetyczne

  URE – egzaminy na uprawnienia elektroenergetyczne

  Elektroenergetyczne, energetyczne, gazowe  Najbliższy termin egzaminu w  Olsztynie : 02.08.2018  – czwartek godz. 15:00 Egzaminy na uprawnienia w zakresie Grupy I, II, III  zawsze w czwartek o godz. 15;00 06   wrzesień      2018 04  …

  02 08 2018 | Olsztyn ul. Lubelska 33 c
 • AutoCAD – poziom 1

  AutoCAD – poziom 1

  Kurs trwa 40 godzin dydaktycznych i kończy się egzaminem. Kurs rozpoczyna się w dniu  02 sierpnia 2018  w w Centrum Edukacji Iławie Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Iławie  ul. Grunwaldzka 13 …

  02 08 2018 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Drwal – operator pilarki

  Drwal – operator pilarki

  Kurs przygotowujący do wykonywania zawodu pilarz-drwal Krótka teoria i dużo zajęć praktycznych przy ścince i okrzesywaniu drzew w wydzielonym zabezpieczonym terenie. Kurs z możliwością  dofinansowania dla pracowników mikr-, małych- i średnich firm:  kursy ogłaszane w …

  03 08 2018 | Bartoszyce ul. 11 Listopada 10
 • Zgrzewanie doczołowe i elektroporowe HS + HM

  Zgrzewanie doczołowe i elektroporowe HS + HM

  Kurs połączony zgrzewania termoplastycznego tworzyw sztucznych (HS+HM) Zakres tematyczny szkolenia Dla pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich firm istnieje możliwość zwrotu kosztów szkolenia w wysokości 50 lub 80 % w ramach Bazy Usług Rozwojowych …

  03 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 c (godz.8:00)
 • Operator walców drogowych

  Operator walców drogowych

  Kurs operatora walców drogowych rozpoczyna się  4 sierpnia o godz. 8.00. Zakres szkolenia  Dla pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich firm istnieje możliwość zwrotu kosztów szkolenia w wysokości 50 lub 80 % w ramach …

  04 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych

  Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych

  Kurs rozpoczyna się  4  sierpnia  o godz. 8:00  w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33C Zakres tematyczny kursu Informacje i zapisy  w : CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH ul. Lubelska 33C  10-408 Olsztyn Telefon: 89 526 84 62 Kom: 507 …

  04 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Operator koparek jednonaczyniowych

  Operator koparek jednonaczyniowych

  Kur trwa 134 godziny i rozpoczyna się  o godzinie 8:00 w Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie ul. Lubelska 33c Kurs kończy się uzyskaniem bezterminowych uprawnień operatora po zdaniu egzaminu przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i …

  04 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Ładowarki jednonaczyniowe (do 20 t)

  Ładowarki jednonaczyniowe (do 20 t)

  Kursy operatora ładowarek jednonaczyniowych  wciąż na topie! Rozpoczynają się  o godz. 8:00 w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33c09 Zakresy tematyczne kursu Absolwent kursu uzyskuje bezterminowe uprawnienia po zdaniu egzaminu przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i …

  04 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Weryfikacja uprawnień spawalniczych

  Weryfikacja uprawnień spawalniczych

  EGZAMINY SPAWALNICZE – WERYFIKACJA Terminy egzaminów :  2018-08-06  09:00  2018-09-03  09:00  2018-10-01   09:00  2018-11-05   09:00 2018-12-03    09:00 Zapraszamy także na krótkie szkolenie aktualizuje kompetencje zawodowe przed egzaminem. Szkolenie adresowane dla osób ponownie ubiegających się …

  06 08 2018 | OLsztyn ul. Lubelska 33 c (godz. 9:00)
 • Uprawnienia spawalnicze – Olsztyn

  Uprawnienia spawalnicze – Olsztyn

  Weryfikacja i aktualizacja uprawnień spawalniczych SPAWANIE BLACH I RUR – METODY 111,131,135,136,141,311 Szkolenie dla osób ponownie ubiegających się o świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza (weryfikacja) spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA (111) spawanie łukowe w osłonie gazu …

  06 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Grafika komputerowa – podstawy

  Grafika komputerowa – podstawy

  Kurs  rozpoczyna się   08.08.2018 ;  zajęcia w środy i piątki w godzinach 16:30-19:30 Czas trwania: 40 godz. dydaktycznych Cena promocyjna 600,00 zł/os Bliższe informacje i zapisy : Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 …

  08 08 2018 | Olsztyn Mickiewicza 5 (godz.16.30)
 • ECDL (Base, Standard, Advanced, e-Citizen)

  ECDL (Base, Standard, Advanced, e-Citizen)

  ECDL  Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 fax 89 535 39 84 e-mail: olsztyn@wmzdz.pl

  08 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • MS Office – od podstaw

  MS Office – od podstaw

  Podstawy edycji tekstów, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji i grafiki komputerowej , poruszania się w sieci i poczty elektronicznej Kurs  rozpoczyna się   08.08.2018 ;  zajęcia w godzinach popołudniowych Czas trwania: 40 godz. dydaktycznych Bliższe informacje i zapisy …

  08 08 2018 | Olsztyn ul.Mickiewicza 5 (godz:16:30)
 • Obsługa kas fiskalnych

  Obsługa kas fiskalnych

  Kurs praktycznej obsługi kas fiskalnych (8 godzin) Koszt: cena promocyjna  350,00 zł/os Szczegółowe informacje i zapisy Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 …

  08 08 2018 | Olsztyn ul.Mickiewicza 5 (godz.8:00)
 • Kierowca operator wózków jezdniowych

  Kierowca operator wózków jezdniowych

  W ramach szkolenie  bezpieczna wymiana butli gazowej Kurs  kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego Kurs prowadzi Centrum Edukacji w Iławie Więcej informacji i zapisy w : CENTRUM EDUKACJI W IŁAWIE  ul. Grunwaldzka 13 …

  09 08 2018 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Operator wózków specjalizowanych (UDT)

  Operator wózków specjalizowanych (UDT)

  Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Iławie  ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława tel. 89 648 41 81 tel. 89 648 89 10 e-mail: ilawa@wmzdz.pl

  09 08 2018 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Operator węzłów betoniarskich

  Operator węzłów betoniarskich

  Pełna nazwa kursu ” Operator zespołów maszyn do produkcji  mieszanek betonowych” Kurs  trwa 92 godziny dydaktyczne i  kończy się egzaminem przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Cena kursu 1900,00 zł Kurs rozpoczyna się …

  10 08 2018 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Operator przecinarek spalinowych do nawierzchni dróg

  Operator przecinarek spalinowych do nawierzchni dróg

  Kursu ” Operator przecinarek spalinowych do nawierzchni dróg” jest prowadzony pod nadzorem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Absolwent 36 godzinnego kursu uzyskuje besterminowe uprawnienia operatora po egzaminie zdanym przed Komisją IMBiGS Więcej informacji i zapisy …

  10 08 2018 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Operator koparek jednonaczyniowych

  Operator koparek jednonaczyniowych

  Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Egzamin w Iławie Cena kursu 1740,00 zł Więcej informacji i zapisy w : CENTRUM EDUKACJI W IŁAWIE  ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława tel. …

  10 08 2018 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Operator ładowarek jednonaczyniowych (do 20 t.)

  Operator ładowarek jednonaczyniowych (do 20 t.)

  Kurs  kończy się egzaminem przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs rozpoczyna prowadzi  Centrum Edukacji Iławie Więcej informacji i zapisy w : CENTRUM EDUKACJI W IŁAWIE  ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława tel. 89 …

  10 08 2018 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Operator koparkoładowarek

  Operator koparkoładowarek

  Kurs  trwa  67 godziny dydaktyczne i  kończy się egzaminem przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Cena kursu  2000,00 zł Kurs z możliwością refundacji kosztów szkolenia. Ogłoszony na stronie Bazy Usług Rozwojowych Więcej informacji …

  10 08 2018 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • Kierowca – operator wózków jezdniowych

  Kierowca – operator wózków jezdniowych

  Kurs trwa 44 godziny dydaktyczne i kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwent po zdanym egzaminie uzyskuje bezterminowe uprawnieni WJIIO Szczegółowe informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Mrągowie  ul. Mrongowiusza 65 B …

  10 08 2018 | Mrągowo ul.Mrongowiusza 65 B (godz.8:30)
 • BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

  BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

  Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych. Kurs rozpoczyna się o godz. 8.00 Szczegółowe informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65 B (Bursa Międzyszkolna) 11-700 Mrągowo tel. 89 741 35 23 mragowo@wmzdz.pl

  13 08 2018 | Mrągowo ul.Mrongowiusza 65 B (godz.8:00)
 • BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

  BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

  Kurs trwa 16 godzin dydaktycznych. Kurs rozpoczyna się o godz. 8.00 Szczegółowe informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65 B (Bursa Międzyszkolna) 11-700 Mrągowo tel. 89 741 35 23 mragowo@wmzdz.pl

  13 08 2018 | Mrągowo ul.Mrongowiusza 65 B (godz.8:;00)
 • Opiekunka dziecięca

  Opiekunka dziecięca

  Szczegółowe informacje i zapisy w Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 fax 89 535 39 84 e-mail: olsztyn@wmzdz.pl

  13 08 2018 | Olsztyn Mickiewicz 5 (godz.8.00)
 • Animator czasu wolnego dzieci

  Animator czasu wolnego dzieci

  Kurs 12 godzinny dla osób pełnoletnich Koszt szkolenia: 200 zł od osoby. Szczegółowe informacje i zapisy na kurs : CENTRUM EDUKACJI W OLSZTYNIE  ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 …

  13 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Kuchnia polska regionalna – nowe aranżacje

  Kuchnia polska regionalna – nowe aranżacje

  Kuchnia polska– przygotowywanie potraw według starych przepisów kuchni regionalnej w nowych aranżacjach Kurs z możliwością dofinansowania dla pracowników MŚP. Szkolenie ogłoszone w Bazie Usług Rozwojowych   Szczegółowe informacje i zapisy w : CENTRUM EDUKACJI ZDZ …

  13 08 2018 | Braniewo ul. Katedralna 9
 • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  Trwają zapisy na  kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Czas szkolenia : 80 godzin Cena kursu – – cena promocyjna  650,00 zł Szczegółowe  informacje i zapisy : Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 …

  16 08 2018 | Olsztyn ul.Mickiewicza 5
 • Krawiectwo damskie lekkie

  Krawiectwo damskie lekkie

  Szczegółowe informacje i zapisy na kurs : CENTRUM EDUKACJI W OLSZTYNIE  ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 fax 89 535 39 84 e-mail: olsztyn@wmzdz.pl

  20 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Palacz kotłów c.o.- eksploatacja urz. energetycznych (Gr.II)

  Palacz kotłów c.o.- eksploatacja urz. energetycznych (Gr.II)

  Eksploatacja urządzeń energetycznych – palacz kotłów c.o. Egzamin przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki Kurs z możliwością refundacji kosztów w ramach Bazy Usług Rozwojowych Zakres szkolenia  Szczegółowe informacje i zapisy Centrum Szkoleń Budowlanych w  Olsztynie ul. …

  20 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8:00)
 • Język hiszpański

  Język hiszpański

  Zapraszamy na kurs języka hiszpańskiego od podstaw. Czas trwania : 13o godz. dydaktycznych Szczegóły organizacyjne i zapisy : CENTRUM EDUKACJI W SZCZYTNIE ul. Chrobrego 4 12-100 Szczytno tel. 89 624 20 68 tel. 89 624 …

  20 08 2018 | Szczytno ul. Chrobrego 4 (godz.15.00)
 • Niemiecki dla opiekunek osób starszych

  Niemiecki dla opiekunek osób starszych

  Kurs 50 godzinny  ukierunkowany na praktyczna naukę j. niemieckiego w obszarze opieki nad osobami starszymi. Szczegółowe informacje i zapisy : CENTRUM EDUKACJI W OLSZTYNIE ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. …

  21 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Makijaż

  Makijaż

  Kurs doskonalący (8 godzinny) dla pracowników salonów kosmetycznych i wizażu Szczegółowe informacje i zapisy na kurs : CENTRUM EDUKACJI W OLSZTYNIE  ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 …

  22 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Masaż tajski klasyczny

  Masaż tajski klasyczny

  Kurs doskonalący. Informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 fax 89 535 39 84 e-mail: olsztyn@wmzdz.pl

  22 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Lomy Lomy Nui – masaż hawajski

  Lomy Lomy Nui – masaż hawajski

  Kurs doskonalący. Informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 fax 89 535 39 84 e-mail: olsztyn@wmzdz.pl

  22 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Shiatsu – masaż japoński

  Shiatsu – masaż japoński

  Kurs doskonalący. Informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 fax 89 535 39 84 e-mail: olsztyn@wmzdz.pl

  22 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Microblading

  Microblading

  MICROBLADING – jest jedną z popularnych metod pigmentacji brwi pozwalającą uzyskać efekt naturalnych włosków. Wykorzystuje innowacyjne techniki pigmentacji oraz nadawania kształtu brwiom. Metoda manualną wykonywana za pomocą sterylnych, jednorazowych igieł.   Więcej informacji i zapisy …

  22 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Laminowanie rzęs Elleebana

  Laminowanie rzęs Elleebana

  Kurs doskonalący (8 godzinny) dla pracowników salonów kosmetycznych i wizażu Szczegółowe informacje i zapisy na kurs : CENTRUM EDUKACJI W OLSZTYNIE  ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 …

  22 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Masaż relaksacyjny z technikami SPA

  Masaż relaksacyjny z technikami SPA

  Kurs doskonalący. Informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 fax 89 535 39 84 e-mail: olsztyn@wmzdz.pl

  22 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Kierowca operator wózków jezdniowych (II WJO)

  Kierowca operator wózków jezdniowych (II WJO)

  Kurs rozpoczyna się o godz. 8:00 w Olsztynie ul. Lubelska 33C Zajęcia z teorii i praktyki obejmują 44 godzin (w tym zagadnienia wymiany butli gazowej ) Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przed Komisją Urzędu Dozoru …

  23 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8:00)
 • SOLARY – Monter instalacji OZE

  SOLARY – Monter instalacji OZE

  Kurs Monter mikro i małej instalacji  OZE : słoneczne systemy grzewcze SOLARY  rozpoczyna się w dniu 24 sierpnia  2018 r.  o godz. 8:00 Szczegółowy zakres szkolenia  W zakresie montażu instalacji i mikro instalacji OZE – …

  24 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Kotły i piece na biomasę – instalacje OZE

  Kotły i piece na biomasę – instalacje OZE

  Kurs Monter mikro i małej instalacji  OZE : kotły i piece na biomasę   rozpoczyna się w dniu 24 sierpnia  2018 r.  o godz. 8:00 Szczegółowy zakres szkolenia  W zakresie montażu instalacji i mikro instalacji OZE …

  24 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • POMPY CIEPŁA – Monter instalacji OZE

  POMPY CIEPŁA – Monter instalacji OZE

  Kurs Monter mikro i małej instalacji  OZE – POMPY CIEPŁA  rozpoczyna się w dniu 24 sierpnia  2018 r.  o godz. 8:00 Szczegółowy zakres szkolenia  W zakresie montażu instalacji i mikro instalacji OZE – odnawialnych źródeł …

  24 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Eksploatacja sieci, urządzeń i instalacji gazowych (Gr.III)

  Eksploatacja sieci, urządzeń i instalacji gazowych (Gr.III)

  Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki Kurs rozpoczyna się  o godz. 8:00 Zakres szkolenia  Szczegóły organizacyjne i zapisy w: CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH ul. Lubelska 33C 10-408 Olsztyn Telefon: 89 526 84 62 Kom: 507 124 …

  24 08 2018 | Olsztyn ul. Lubelska 33c (godz. 8:00)
 • Ochrona roślin

  Ochrona roślin

  Sprzedaż środków ochrony roślin Kurs akredytowany w PIOR Czas szkolenia – 24 godziny Termin realizacji 26-27.08.2018 Godziny 8-17 Koszt szkolenia 280 zł za osobę   Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Olsztynie  …

  26 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5 (godz. 8:00)
 • Obsługa żurawi przenośnych „HDS”

  Obsługa żurawi przenośnych „HDS”

  Kurs przygotowuje do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego którego zdanie umożliwia uzyskanie uprawnień bezterminowych Kur prowadzimy w Olsztynie  na ul. Lubelskiej 33 C na własnym placu manewrowym Dla mikro, małych i średnich firm istnieje …

  26 08 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Rejestratorka medyczna

  Rejestratorka medyczna

  Kurs  32 godzinny. Koszt szkolenia: 450,00 zł od osoby. Szczegółowe informacje i zapisy na kurs : CENTRUM EDUKACJI W OLSZTYNIE  ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 …

  27 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5 (godz. 8:00)
 • RODO w praktyce

  RODO w praktyce

  Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 fax 89 535 39 84 e-mail: olsztyn@wmzdz.pl

  29 08 2018 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5
 • Egzaminy na uprawnienia elektroenergetyczne

  Egzaminy na uprawnienia elektroenergetyczne

  Najbliższy termin egzaminu w Olsztynie : 02.08.2018  –  środa  godz. 15:00 Egzaminy na uprawnienia w zakresie Grupy I, II, III  zawsze w czwartek o godz. 15;0002 6   wrzesień      2018 4   październik 2018 8  …

  30 08 2018 | Olsztyn ul. Lubelska 33 c (godz. 15;00)
 • Palacz kotłów c.o. (paliwa stałe, ciekłe, gazowe)

  Palacz kotłów c.o. (paliwa stałe, ciekłe, gazowe)

  Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (8 godz. dydaktycznych od 8:00 do 13:10) Kurs trwa 10 godzin dydaktycznych Więcej informacji i zapisy na kurs w: Centrum Edukacji w Ostródzie  ul. Olsztyńska …

  30 08 2018 | Ostróda ul.Olsztyńska 17 (godz.8:00)
 • Kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym

  Kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym

  Kurs będzie realizowany od 31 sierpnia  2018 r. w Centrum Edukacji w Kętrzynie Czas trwania: 44 godziny Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli z …

  31 08 2018 | Kętrzyn
 • Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6)

  Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6)

   Kwalifikacyjny kurs zawodowy  Bezpłatny kurs w zakresie kwalifikacji B.6 – Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich. Zajęcia w soboty – niedziele co dwa tygodnie. Kurs kończy się egzaminem organizowanym pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Absolwent kursu …

  01 09 2018 | Olsztyn Mickiewicza 5 (godz. 8:00)
 • Montaż i remont instalacji sanitarnych (B.9.)

  Montaż i remont instalacji sanitarnych (B.9.)

  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy : „Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych” Kwalifikacja numer B.9. w zawodzie Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (kod zawodu : 712616) Szczegółowe informacje i zapisy na kurs: Szkoły ZDZ …

  01 09 2018 | Olsztyn ul. Lubelska 33c
 • Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

  Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

  Bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  Kurs zakresem tematycznym obejmuje kwalifikację BD.22  (wcześniej B.27 . )Jest to kwalifikacja w zawodzie : Technik urządzeń sanitarnych (symbol zawodu 311209) Zajęcia  w Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie ul. Lubelska 33 c. …

  01 09 2018 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Palacz kotłów c.o.

  Palacz kotłów c.o.

  Palacz kotłów centralnego ogrewania Kurs 20 godzinny. Absolwent uzyskuje uprawnienie elektroenergetyczne po egzaminie zdanym przed Komisją Urzędy Regulacji Energetyki. Kurs rozpoczyna się o godz. 8.00 Szczegółowe informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Mrągowie ul. …

  04 09 2018 | Mrągowo ul.Mrongowiusza 65 B (godz.8:00)
 • Elektryk (z uprawnieniami)

  Elektryk (z uprawnieniami)

  Kurs 20 godzinny. Absolwent uzyskuje uprawnienie elektroenergetyczne po egzaminie zdanym przed Komisją Urzędy Regulacji Energetyki. Kurs rozpoczyna się o godz. 8.00 Szczegółowe informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65 B (Bursa …

  05 09 2018 | Mrągowo ul.Mrongowiusza 65 B (godz.8:00)
 • Pracownicy ochrony fizycznej – kurs doskonalący

  Pracownicy ochrony fizycznej – kurs doskonalący

  Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” 40 godz., termin realizacji : I-II dekada września 2018r. Koszt szkolenia:  295 zł Szczegółowe informacje i zapisy w : Centrum Edukacji w Kętrzynie  ul. Ogrodowa 2a 11-400 Kętrzyn …

  07 09 2018 | Kętrzyn ul.Ogrodowa 2A
 • Catering i bankiety

  Catering i bankiety

  Przygotowywanie potraw i przekąsek według najnowszych trendów . Dla pracowników MSP możliwość refundacji kosztów szkolenia w wysokości 50 lub 80%. Usługa rozwojowa ogłoszona w BUR Szczegóły organizacyjne i zapisy: CENTRUM EDUKACJI W BRANIEWIE ul. Katedralna …

  17 09 2018 | Braniewo ul. Katedralna 9
 • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  Trwają zapisy na  kurs „Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” Czas szkolenia : 80 godzin Szczegółowe  informacje i zapisy : CENTRUM EDUKACJI W MRĄGOWIE ul. Mrongowiusza 65 B (Bursa Międzyszkolna) 11-700 Mrągowo tel. 89 741 35 …

  05 10 2018 | Mrągowo ul.Mrongowiusza 65 B (godz.8:00)

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn. Szczegóły na temat przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Poprzez przesłanie wypełnionego formularza oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję Politykę Prywatności.

Zobacz również

 • Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie

  Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie

 • Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu

  Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BARTOSZYCACH

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BARTOSZYCACH

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BISKUPCU

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BISKUPCU

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BRANIEWIE

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BRANIEWIE

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W DZIAŁDOWIE

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W DZIAŁDOWIE


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -