Facebook: Czcionka: Kontrast:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5
tel. 89 523 53 29

To specjalistyczna placówka powołana przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego z myślą o kształceniu u podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli .

OFERTA SZKOLENIOWA.

W TRAKCIE REALIZACJI

 • kursy komputerowe dla nauczycieli
 • kursy BHP dla pracowników administracyjnych, kadry kierowniczej i pracodawców

REKRUTACJA NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Kursy komputerowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia informatyczne w szkołach  podstawowych
 • Specjalistyczne szkolenia komputerowe z: projektowania AutoCad, SolidWorks, ArtGis,
 • Doskonalenie w stosowaniu i użytkowaniu: Excell, Word, Power Point,
 • Obsługa urządzeń multimedialnych (tablica multimedialna, rzutnik, skaner,video-konferencje, itp)
 • Grafika komputerowa i projektowanie stron www.
 • Seminaria dydaktyczne z zakresu wdrażania  OZE  (odnawialne źródła energii: fotowoltaika, solary, pompy ciepła, biomasa)

GRY SYMULACYJNE  DLA NAUCZYCIELI

 • cegiełki umiejętności
 • gotowość do zmian
 • przedsiębiorstwo a środowisko
 • świadomość jakości

Zapraszamy do wizyty w naszej placówce !

Szkolenia indywidualne, specjalistyczne, zamknięte zrealizujemy  po identyfikacji i zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych. Umówione telefonicznie spotkanie może się odbyć w Szkole zainteresowanej współpracą z nami .

Kursy i szkolenia realizowane w Centrach Edukacji  >W-MZDZ<

 

Planowane kursy

 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

  Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

  Czas szkolenia : 120 praktyki + 30 teorii Rozpoczęcie 19.06.2019 r. godz. 15.00 Szczegóły organizacyjne i zapisy. CENTRUM EDUKACJI W BARTOSZYCACH ul. 11 listopada 10 11-200 Bartoszyce tel. 89 762 25 86 fax 89 762 …

  19 06 2019 | Bartoszyce ul. 11 Listopada 10
 • BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

  BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

  Kursy umieszczone w Bazie adresowane do sektora MŚP są dofinansowane w wysoki 80% lub 50%. Aktualne rekrutacje: 26.06.2019 Olsztyn – Operator koparkoładowarek, wszystkie, kl. III (zakończenie 19.07.2019) 02.07.2019 Olsztyn – Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych …

  24 06 2019 |
 • Egzaminy na uprawnienia elektroenergetyczne (Komisja URE)

  Egzaminy na uprawnienia elektroenergetyczne (Komisja URE)

  27.06.2019 r. (czwartek) ul. Grunwaldzka 13, godz. 10:00. Więcej informacji w Centrum Edukacji w Iławie  ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława tel. 89 648 41 81 tel. 89 648 89 10 e-mail: ilawa@wmzdz.pl

  24 06 2019 | Iława ul. Grunwaldzka 13
 • MMA (111) Spawanie łukowe elektrodą otuloną

  MMA (111) Spawanie łukowe elektrodą otuloną

  Spawanie łukowe elektroda otuloną MMA-111 Metoda spawania łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika MMA   z ang. manual metal arc weding – (IS-P/T-FW-xx-111, IS-P-BW-xx-111, IS-T-BW-xx-111) Kurs trwa  120 godzin dydaktycznych Zakres tematyczny szkolenia  …

  24 06 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Arkusz kalkulacyjny – Excel

  Arkusz kalkulacyjny – Excel

  Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie MEN Dla pracowników mikro – małych i średnich firm istnieje możliwość  refundacji kosztów szkolenia. Szczegółowe informacje i zapisy w Centrum Edukacji w Nidzicy  ul. Barke 2 13-100 Nidzica tel. 89 625 …

  24 06 2019 | Nidzica ul Barke 2
 • Ładowarki jednonaczyniowe (do 20 t)

  Ładowarki jednonaczyniowe (do 20 t)

  Kursy operatora ładowarek jednonaczyniowych  wciąż na topie! W Olsztynie na ul. Lubelskiej 33c09 Zakresy tematyczne kursu Absolwent kursu uzyskuje bezterminowe uprawnienia po zdaniu egzaminu przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Więcej informacji i …

  24 06 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Kwalifikowany kurs pracowników ochrony osób i mienia

  Kwalifikowany kurs pracowników ochrony osób i mienia

  Rozpoczęcie: 24.06.2019 r. Liczba godzin: 245 godzin  Centrum Edukacji w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1 11-400 Kętrzyn tel. 89 751 81 94 tel. 507 124 087 e-mail: ketrzyn@wmzdz.pl

  24 06 2019 | Kętrzyn ul.Limanowskiego 1A
 • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  Kurs trwa 80 godz. dydaktycznych Rozpoczynamy w dniu 24 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Kętrzynie  ul. Limanowskiego 111-400 Kętrzyntel. 89 751 81 94tel. 507 124 087 e-mail: ketrzyn@wmzdz.pl

  24 06 2019 | Kętrzyn ul.Limanowskiego 1
 • ADR. (podstawowy)

  ADR. (podstawowy)

  Szkolenie podstawowe początkowe w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas Termin rozpoczęcia po zrekrutowaniu min. 10 osobowej grupy Rozpoczęcie godz. 08:00 Więcej informacji o kursach ADR./ Zapisy na kurs: Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza …

  24 06 2019 | Olsztyn ul. Mickiewicza 5 (godz.14:00)
 • MAG (135) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym

  MAG (135) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym

  Kurs spawania metodą MAG-135  : Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-xx-135 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-17. Kurs trwa 153 godziny dydaktyczne …

  25 06 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Operator koparek, ładowarek, koparkoładowarek,

  Operator koparek, ładowarek, koparkoładowarek,

  Operator koparek jednonaczyniowych Operator  ładowarek jednonaczyniowych Operator koparkoładowarek Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie prowadzi także nabór na kursy Operator  walców drogowych Operator zespołów maszyn do produkcji mieszanej betonowych Operator maszyn do produkcji , sortowania i …

  28 06 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz. 8:.00)
 • Pracownicy ochrony fizycznej – kurs doskonalący

  Pracownicy ochrony fizycznej – kurs doskonalący

  Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”40 godz., Rozpoczęcie szkolenia : 29 czerwiec 2019 r. Szczegółowe informacje i zapisy w : Centrum Edukacji w Kętrzynie  ul. Ogrodowa 2a 11-400 Kętrzyn tel. 89 751 81 94 …

  29 06 2019 | Kętrzyn ul.Limanowskiego 1
 • Pomiary elektroeneregtyczne do 1 kV

  Pomiary elektroeneregtyczne do 1 kV

  Kurs jest adresowany  do osób chcących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności eksploatacyjnych lub dozorowych w zakresie prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu nie wyższym niż 1000v. Czas szkolenia 44 godziny …

  01 07 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • SOLARY – Monter instalacji OZE

  SOLARY – Monter instalacji OZE

  Kurs Monter mikro i małej instalacji  OZE : słoneczne systemy grzewcze SOLARY  Szczegółowy zakres szkolenia  W zakresie montażu instalacji i mikro instalacji OZE – odnawialnych źródeł energii prowadzimy kursy : kotły i piece na biomasę, …

  01 07 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Eksploatacja sieci, urządzeń i instalacji gazowych (Gr.III)

  Eksploatacja sieci, urządzeń i instalacji gazowych (Gr.III)

  Szkolenie skierowane do osób pragnących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności eksploatacyjnych w zakresie prac obsługowych, konserwacyjnych, remontowych i montażowych przy sieciach, urządzeniach i instalacjach gazowych. Egzamin przed komisją państwową powołana  przez Prezesa Urzędu …

  01 07 2019 | Olsztyn ul. Lubelska 33c (godz. 8:00)
 • Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV

  Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV

  Kurs : uprawnienia elektroenergetyczne będzie prowadzony w dniach 1 oraz 3 lipca 2019 r. Egzamin zaplany w dniu 3 lipca o godz. 13.00 O egzaminach – przed Komisą Urzędu Regulacji Informacje i zapisy  w : …

  01 07 2019 | Bartoszyce ul. 11 Listopda10
 • MAG (135) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym

  MAG (135) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowym

  Kurs spawania metodą MAG-135  : Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-xx-135 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-17. Zakres tematyczny szkolenia  Zapisy …

  01 07 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • Spawanie blach i rur. Metody : 111, 131, 135, 136,138,141,311

  Spawanie blach i rur. Metody : 111, 131, 135, 136,138,141,311

  MOŻLIWOŚĆ REFUNDACJI  (USŁUGA ROZWOJOWA) DLA PRACOWNIKÓW  MIKRO- MAŁYCH –  ŚREDNICH FIRM  Cel kursu Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu spawacza oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną IS w Gliwicach i uzyskanie uprawnień  spawalniczych – …

  01 07 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • Egzaminy elektroenergetyczne / aktualizacja uprawnień

  Egzaminy elektroenergetyczne / aktualizacja uprawnień

  Egzamin przed Komisja Urzędu Regulacji Energetyki – o egzaminach  Egzamin i aktualizacja uprawnień w dniu 3 lipiec 2019 r o godz. 13.00 Informacje i zapisy  w : CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BARTOSZYCACH Szczegółowe informacje i …

  03 07 2019 | Bartoszyce ul. 11 Listopada 10 (13:00)
 • Operator koparkoładowarek

  Operator koparkoładowarek

  Operator koparkoładowarek – wszystkie typy Kurs 134 godzinny, rozpoczyna  o godz. 8:00 w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33C Zakres tematyczny szkolenia  Informacje i zapisy  w : CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH ul. Lubelska 33C   10-408 Olsztyn Telefon: 89 …

  04 07 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • Operator koparek jednonaczyniowych

  Operator koparek jednonaczyniowych

  Kur trwa 134 godziny i rozpoczyna się  o godzinie 8:00 w Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie ul. Lubelska 33c Kurs kończy się uzyskaniem bezterminowych uprawnień operatora po zdaniu egzaminu przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i …

  04 07 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C godz.8.00
 • TIG (141) – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

  TIG (141) – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

  Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Usługa rozwojowa z możliwością refundacji kosztów szkolenia dla pracowników mikro, małych i średnich firm Zakres tematyczny szkolenia  Szkolenie i egzamin zgodne z Wytycznymi W-14/IS-03 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicahc Zapisy …

  08 07 2019 | Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)
 • Kierowca operator wózków jezdniowych

  Kierowca operator wózków jezdniowych

  Kurs rozpoczynamy w dniu 10 lipca 2019 r. w Centrum Edukacji w Kętrzynie Czas trwania: 44 godziny. Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli z …

  10 07 2019 | Kętrzyn ul. Limanowskiego 1

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn. Szczegóły na temat przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Poprzez przesłanie wypełnionego formularza oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję Politykę Prywatności.

Zobacz również

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „BEZPIECZNA EDUKACJA”

  Ośrodek Szkolenia Kierowców „BEZPIECZNA EDUKACJA”

 • Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie

  Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie

 • Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu

  Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BARTOSZYCACH

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BARTOSZYCACH

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BISKUPCU

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BISKUPCU

 • CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BRANIEWIE

  CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BRANIEWIE


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -