Facebook: Czcionka: Kontrast:

BRUKARZ z uprawnieniami operatora przecinarek spalinowych do betonu

Cel szkolenia

Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania robót brukarskich. Szkolenie przygotowujące układania bruku z bezpiecznym wykorzystaniem sprzętu podręcznego i urządzeń mechanicznych .

Informacje organizacyjne

Tematyka 80 godzinnego kursu obejmuje. Absolwent szkolenia po zdanym egzaminie przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa skalnego uzyskuje bezterminowe uprawnienia operatora  przecinarek spalinowych do betonu

Zakres szkolenia 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy i p.poż.
2. Dokumentacja budowlana oraz  rysunek budowlany
3. Materiałoznawstwo
4. Technologia z elementami maszynoznawstwa
5. Wykonywanie wykopów, skarp i nasypów oraz przygotowanie podłoża do prac brukarskich
6. Prace brukarskie i montaż nawierzchni drogowych

Kurs uwzględnia przeszkolenie w zakresie bezpiecznej eksploatacji przecinarek spalinowych

 

Zobacz również

  • Kadry i płace

    Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

  • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

    SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

  • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

    KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -