Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kierowca operator wózków jezdniowych

 Cel kursu

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli z gazem, zdobycie uprawnień  II WJO

Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje 44 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych.

Zakres szkolenia:
1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
2. Budowa wózków
3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i w trakcie i po pracy wózkami
4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
5. Wiadomości z zakresu BHP
6. Wiadomości o dozorze technicznym
7. Wymiana butli gazowych
8. Praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622. Kurs kończy się również egzaminem zewnętrznym przed Urzędem Dozoru Technicznego

Warunki przystąpienia do kursu
 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie, co najmniej podstawowe
 • badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy operatora wózka jezdnego
Więcej informacji:

CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH

ul. Lubelska 33C   10-408 Olsztyn

tel. 89 526 84 62,  kom. 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl

Zobacz również

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -