Facebook: Czcionka: Kontrast:

Obsługa żurawi przenośnych i przewożnych („HDS”)

  • Termin: 21 03 2020
  • Lokalizacja: Olsztyn / ZAWIESZONE

Kurs przygotowuje do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego którego zdanie umożliwia uzyskanie uprawnień bezterminowych

Kur prowadzimy w Olsztynie  na ul. Lubelskiej 33 C na własnym placu manewrowym

Dla mikro, małych i średnich firm istnieje możliwość refundacji poniesionych kosztów szkolenia w ramach usług rozwojowych.

„HDS” – to popularny skrót nazwy tzw hydraulicznego dźwigu samochodowego

Zakres tematyczny szkolenia

Szczegółowe informacje i zapisy w

Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie 

ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl

Zgłoś sie już dziś!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn. Szczegóły na temat przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Poprzez przesłanie wypełnionego formularza oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję Politykę Prywatności.


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo