Facebook: Czcionka: Kontrast:

Luty 2019

Pomocnik kucharza

Pomocnik kucharza

Przyuczenie do wykonywania pracy. Pomocnik kucharza – 150 godzin (50 teorii zawodowej, 100 godz. zajęć praktycznych)Termin rozpoczęcia : 12.02.2019 r. Informacje i zapisy  w : CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BARTOSZYCACH Szczegółowe informacje i zapisy w: …

III TURA (RD-dotacje)

III TURA (RD-dotacje)

Lista rankingowa wniosków o przyznanie pomocy de minimis – III tura Wyniki oceny formalnej Wniosków o udzielenie pomocy : Wyniki oceny formalnej III tura Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków odbędzie się w dniach od 10.04.2019 …

Specjalistyczne warsztaty komputerowe

Specjalistyczne warsztaty komputerowe

Zajęcia w obsłudze komputera i programów MS. Office dla osób słabowidzących, niedowidzących i niewidomych. Warsztaty trwają 5 dni po 7 godzin zajęć. CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BARTOSZYCACH Szczegółowe informacje i zapisy w: ul. 11 listopada …

ADR. (podstawowe doskonalące wszystkie klasy)

ADR. (podstawowe doskonalące wszystkie klasy)

Szkolenie podstawowe doskonalące w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas Termin realizacji : 9-11 luty 2019 Rozpoczęcie godz. 8:00 Więcej informacji o kursach ADR./ Zapisy na kurs: Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 …

Palacz kotłów c.o. – paliwa stałe, ciekłe, gazowe

Palacz kotłów c.o. – paliwa stałe, ciekłe, gazowe

Kurs trwa 16 godz. dydaktycznych. Egzamin przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki. Termin rozpoczęcia : 8 luty 2019 r. „Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym.” Informacje i zapisy  w : CENTRUM EDUKACJI …

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 Kwalifikacyjny kurs zawodowy  Bezpłatny kurs w zakresie kwalifikacji BD.04 Zajęcia w soboty – niedziele co dwa tygodnie. Kurs kończy się egzaminem organizowanym pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Absolwent kursu otrzyma świadectwo kwalifikacji BD.04 …

Operator maszyn i urządzeń stolarskich z upr. ektroenerget.

Operator maszyn i urządzeń stolarskich z upr. ektroenerget.

Kurs 80 godzinny. Czwartek – 07 luty godz. 15:15 Operator maszyn i urządzeń stolarskich z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1kV Informacje i zapisy  w : CENTRUM EDUKACJI ZDZ W BARTOSZYCACH Szczegółowe informacje i zapisy w: ul. …

Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenerg. do 1 kV

Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenerg. do 1 kV

Kurs rozpoczynamy w dniu 7 lutego 2019r. o godz. 15:15. Kurs przygotowuje do egzaminu przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki i uzyskania uprawnień w zakresie dozoru i eksploatacji Egzamin przed Komisja Urzędu Regulacji Energetyki – o …

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, wod-kan. i c.o.

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, wod-kan. i c.o.

Kurs 60 godzinny rozpoczyna się  o godz.8:00 na ul Lubelskiej 33c w Olsztynie Zakres tematyczny szkolenia Dla pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich firm istnieje możliwość zwrotu kosztów szkolenia w wysokości 50 lub 80 …

Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad …

Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo