Facebook: Czcionka: Kontrast:

styczeń 2019

Centrum Egzaminacyjne ECDL w Olsztynie

Centrum Egzaminacyjne ECDL w Olsztynie

ECDL Europejski Certyfikat Kompetencji Zawodowych Centrum Edukacji ZDZ w Olsztynie jest Centrum Egzaminacyjnym ECDL. Oznacza to, że w Centrum Edukacji ZDZ można zdawać egzaminy na poziomie podstawowym i zaawansowanym certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. W …

WRÓĆ DO DZIAŁANIA – Lista dotacji

WRÓĆ DO DZIAŁANIA – Lista dotacji

XIII Lista rankingowa przyznanych dotacji. > WRÓĆ  DO  DZIAŁANIA <  

Żyj zawodowo 11

Żyj zawodowo 11

Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim Projekt „Żyj zawodowo 11” realizowany przez Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie …

Kursy komputerowe z dofinansowaniem

Kursy komputerowe z dofinansowaniem

Centrum Edukacji w Olsztynie realizuje szkolenia z  dofinansowaniem !!!  Tematyka szkoleń: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ECDL Grafika komputerowa AutoCAD Zarządzanie projektami Zajęcia w małych grupach Szczególnie zapraszamy pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa …

Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Kurs Operator przecinarek do nawierzchni dróg  umożliwia uzyskanie bezterminowych uprawnień Instytutu Mechanizacji i Budownictwa Skalnego w Warszawie. Kur rozpoczyna się  7 stycznia 2019 r. w Olsztynie na ul. Lubelskiej 33 C Zakres tematyczny szkolenia Szczegółowe …

RODO  w praktyce

RODO w praktyce

Więcej informacji i zapisy w : Centrum Edukacji w Olsztynie ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn tel. 89 527 77 69 tel. 89 535 39 83 fax 89 535 39 84 e-mail: olsztyn@wmzdz.pl

MMA (111) Spawanie łukowe elektrodą otuloną

MMA (111) Spawanie łukowe elektrodą otuloną

Spawanie łukowe elektroda otuloną MMA-111 Metoda spawania łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika MMA   z ang. manual metal arc weding – (IS-P/T-FW-xx-111, IS-P-BW-xx-111, IS-T-BW-xx-111) Kurs trwa  120 godzin dydaktycznych Zakres tematyczny szkolenia  …

Spawanie gazowe blach (311)

Spawanie gazowe blach (311)

Kurs spawania gazowego blach Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego W-14/IS-04 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Kurs trwa 120 godzin dydaktycznych Zapisy i szczegółowe informacje w : CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH ul. …

Aktualizacja – Weryfikacja uprawnień spawalniczych

Aktualizacja – Weryfikacja uprawnień spawalniczych

EGZAMINY SPAWALNICZE – WERYFIKACJA Terminy egzaminów w roku 2019: 2019-01-03    09:00 2019-02-04   09:00 Zapraszamy także na krótkie szkolenie aktualizuje kompetencje zawodowe przed egzaminem. Szkolenie adresowane dla osób ponownie ubiegających się o świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego …

Palacz kotłów centralnego ogrzewania (+ egzamin)

Palacz kotłów centralnego ogrzewania (+ egzamin)

Termin rozpoczęcia zajęć  godz. 9:00  czwartek 03.01.2019r. Egzamin bezpośrednio po zakończeniu kursu. Planowany termin wydania uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki  godz. 15-16 Szczegółowe informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Biskupcu  ul. Słowackiego 12 11-300 Biskupiec …

Operator walców drogowych

Operator walców drogowych

Kurs operatora walców drogowych rozpoczyna się  03 stycznia 2019 o godz. 8.00. Zakres szkolenia  Kolejny planowany termin rozpoczęcia kursu 07.luty 2019 r. Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie prowadzi także nabór na kursy Operator ładowarek, koparek, …

Operator wciągarek

Operator wciągarek

OPERATOR WCIĄGAREK  słuchacze poznają: – zasady budowy, działania wciągarek, – przepisy dozoru technicznego w zakresie wciągarek, – obowiązujące zasady bhp w czasie obsługi wciągarek. Nabędą umiejętności: – prawidłowej obsługi wciągarek, – prawidłowego reagowania w przypadku …

Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo