Facebook: Czcionka: Kontrast:

luty 2018

Egzaminy energetyczne – KOMISJA URE

Egzaminy energetyczne – KOMISJA URE

Egzaminy dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych,  gazowych Celem uzyskania  świadectwa należy stawić się na egzamin z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty i dokumentem    potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport, prawo …

Technolog robót budowlanych wykończeniowych

Technolog robót budowlanych wykończeniowych

Cel kursu Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do praktycznej realizacji prac budowlanych wykończeniowych. Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności praktycznych i podniesieniem poziomu kompetencji zawodowych w pracach budowlanych wykończeniowych …

Lutowanie rur miedzianych lutem miękkim i twardym

Lutowanie rur miedzianych lutem miękkim i twardym

Kurs jest skierowany do osób które będą wykonywały prace montażowe instalacji grzewczych oraz gazowych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania zawodu z wykorzystaniem obecnie stosowanych nowoczesnych technologii. Informacje organizacyjne Szkolenie …

B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

KWALIFIKACYJNY  KURS ZAWODOWY Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Kwalifikacja BD.21. w zawodzie Technik  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej . Kod zawodu : 311930 Zakres tematyczny kursu zgodny z podstawa programowa kształcenia w zawodzie prowadzony zgodnie z  …

Obsługa agregatu malarskiego – malowanie natryskowe

Obsługa agregatu malarskiego – malowanie natryskowe

Cel kursu Celem naszego szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy o zagadnieniach decydujących o prawidłowej organizacji i realizacji procesu malowania natryskowego Kurs adresowany do malarzy mających doświadczenie zawodowe w ręcznym nanoszeniu powłok malarskich zainteresowanych doskonaleniem swoich …

Kursy wysokościowe

Kursy wysokościowe

Metoda dostępu linowego – poziom 1 Kursy wysokościowe adresowane są do pracowników wykonujących zadania zawodowe na wysokości np: w budownictwie, energetyce, górnictwie, magazynach wysokiego składowania, telekomunikacji, telefonii komórkowej i w innych specjalistycznych pracach w których …

Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo