Facebook: Czcionka: Kontrast:

lipiec 2017

Ku pracy 2!

Ku pracy 2!

Projekt „Ku pracy!” 2 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 08.2017-11.2018. Wartość projektu wynosi 461 104,75 zł, w tym …

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1 kV

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1 kV

Cel kursu Przygotowanie uczestników do  uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kv Informacje organizacyjne Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych i kończy się egzaminem …

Wychowawca wypoczynku

Wychowawca wypoczynku

Szkolenie jest kierowane do: osób niekaranych mających ukończone 18 lat życia, posiadających co najmniej średnie wykształcenie i zamierzających podjąć pracę w charakterze wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży Cel kursu Teoretyczne i praktyczne …

e-CITIZEN (e-Obywatel)

e-CITIZEN (e-Obywatel)

e-Citizen jest certyfikatem specjalnie opracowanym dla osób z elementarną  wiedzą z zakresu komputerów i mechanizmów Internetu i  jest adresowany skierowany  do wszystkich, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności.  Potwierdza umiejętność podstawowej obsługi komputera …

ECDL – Standard

ECDL – Standard

Certyfikat ECDL Standard zaświadcza posiadanie rozszerzonych kwalifikacji komputerowych Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on posiadanie umiejętnościach specjalistycznych (w trzech do wyboru z ośmiu). Pracownicy administracyjno -biurowi wybierają zwykle egzaminy  S1, S2, S3, S7; …

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

ECDL ADVANCED

ECDL ADVANCED

ECDL-A składa się z 4 zaawansowanych egzaminów praktycznych. W trakcie szkolenia przerabiany jest zakres z modułów przetwarzanie tekstów (30 godz.) , arkusze kalkulacyjne (30 godz,) użytkowanie baz danych (30 godz.) oraz grafika menedżerska i prezentacyjna …

ECDL – Base

ECDL – Base

Szkolenie składa się z 4 modułów. Łączny czas szkolenia wynosi 100 godzin dydaktycznych. Ze względu na zakres posiadanych umiejętności i poziom zaawansowania uczestników czas szkolenia może podlegać korekcie . Moduł B1- Podstawy pracy z komputerem . Obejmuje …

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych

Cel szkolenia Przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu sprawdzającego przed Komisją UDT i uzyskanie uprawnień w zakresie  konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych Informacje organizacyjne Uczestnik szkolenia powinien w : -części mechanicznej posiadać elementarną wiedzę z dziedziny mechaniki …

Operator traków i wielopił

Operator traków i wielopił

Szkolenie adresowane do osób przygotowujących się do pracy w tartaku i obsługi traka Cel szkolenia Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej i bezpiecznej pracy przy obsłudze pił tartacznych, wielopił, pilarek Informacje organizacyjne Szkolenie trwa …

Formierz tworzyw sztucznych w przemyśle szkutniczym

Formierz tworzyw sztucznych w przemyśle szkutniczym

Szkolenie adresowane dla pracowników zatrudnionych przy produkcji jachtów z tworzyw sztucznych Cel kursu Doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie i obsługi maszyn i urządzeń  do konstrukcji jachtów i elementów wyposażenia z tworzyw sztucznych Informacje organizacyjne Szkolenie …

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 Cel kursu Celem kursu jest nabycie uprawnień pedagogicznych w zakresie praktycznej nauki zawodu. Informacje organizacyjne Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu …

Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo