Facebook: Czcionka: Kontrast:

Projekty

 • Po lepsze jutro!

  Po lepsze jutro!

  W Szczytnie i Mrągowie będzie realizowany projekt „Po lepsze jutro!” Projekt wystartował 1 października 2017 i jest realizowany  do 31.lipca 2018r. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia …

 • Olsztyńskie RPO : Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II

  Olsztyńskie RPO : Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II

  Projekt „Olsztyńskie RPO: Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 09.2017-07.2018 Wartość projektu: 459 934,55 …

 • 3 kroki do pracy

  3 kroki do pracy

  Projekt  „3 kroki do pracy” Realizowany od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. na tere nie powiatu olsztyńskiego. Projekt przewiduje kompleksowe i zindywidualizowane podejście do każdego z uczestników, oferując szeroki katalog form wsparcia. Grupę docelową stanowią 32 …

 • KURS – PRACA – AKTYWNOŚĆ

  KURS – PRACA – AKTYWNOŚĆ

  Projekt „Kurs, praca, aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 09.2017-12.2019. Wartość projektu wynosi 2 063 190,00 zł, w tym …

 • Ku pracy 2!

  Ku pracy 2!

  Projekt „Ku pracy!” 2 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 08.2017-11.2018. Wartość projektu wynosi 461 104,75 zł, w tym wkład …

 • E-kompetencje bez barier

  E-kompetencje bez barier

  Projekt jest realizowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie w …

 • Po pracę!

  Po pracę!

  Projekt „Po pracę” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 10.2016-10.2017 Dla kogo? Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących …

 • Młoda siła

  Młoda siła

  Projekt „Młoda siła” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój …

 • Aktywizacja rodziców dzieci do lat 3

  Aktywizacja rodziców dzieci do lat 3

  Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie realizuje obecnie 3 projekty z Działania 10.4 RPO Warmia Mazury, adresowane do rodziców dzieci do lat 3, nie pracujących ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi, chcących powrócić na …

 • Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni

  Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni

  O projekcie Projekt o charakterze outplacementowym, ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom restrukturyzacji zakładów pracy z naszego województwa. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego …

 • Cel – PRACA

  Cel – PRACA

  O projekcie Projekt o charakterze outplacementowym, ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom restrukturyzacji zakładów pracy z naszego województwa. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego …


Copyright © wmzdz.pl Realizacja: Estymowww.estymo.pl
X
- Enter Your Location -
- or -