Facebook: Czcionka: Kontrast:

Projekty

Obecnie realizujemy projekty wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  w ramach:

  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020
  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Po lepsze jutro!

Po lepsze jutro!

W Szczytnie i Mrągowie będzie realizowany projekt „Po lepsze jutro!” Projekt wystartował 1 października 2017 i jest realizowany  do 31.lipca 2018r. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia …

Olsztyńskie RPO : Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II

Olsztyńskie RPO : Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II

Projekt „Olsztyńskie RPO: Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 09.2017-07.2018 Wartość projektu: 459 934,55 …

3 kroki do pracy

3 kroki do pracy

Projekt  „3 kroki do pracy” Realizowany od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. na tere nie powiatu olsztyńskiego. Projekt przewiduje kompleksowe i zindywidualizowane podejście do każdego z uczestników, oferując szeroki katalog form wsparcia. Grupę docelową stanowią 32 …

KURS – PRACA – AKTYWNOŚĆ

KURS – PRACA – AKTYWNOŚĆ

Projekt „Kurs, praca, aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 09.2017-12.2019. Wartość projektu wynosi 2 063 190,00 zł, w tym …

Ku pracy 2!

Ku pracy 2!

Projekt „Ku pracy!” 2 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 08.2017-11.2018. Wartość projektu wynosi 461 104,75 zł, w tym wkład …

E-kompetencje bez barier

E-kompetencje bez barier

Projekt jest realizowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie w …

Po pracę!

Po pracę!

Projekt „Po pracę” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 10.2016-10.2017 Dla kogo? Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących …

Młoda siła

Młoda siła

Projekt „Młoda siła” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój …

Aktywizacja rodziców dzieci do lat 3

Aktywizacja rodziców dzieci do lat 3

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie realizuje obecnie 3 projekty z Działania 10.4 RPO Warmia Mazury, adresowane do rodziców dzieci do lat 3, nie pracujących ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi, chcących powrócić na …

Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni

Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni

O projekcie Projekt o charakterze outplacementowym, ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom restrukturyzacji zakładów pracy z naszego województwa. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego …

Cel – PRACA

Cel – PRACA

O projekcie Projekt o charakterze outplacementowym, ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom restrukturyzacji zakładów pracy z naszego województwa. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego …


Copyright © wmzdz.pl Realizacja: Estymowww.estymo.pl
X
- Enter Your Location -
- or -