Facebook: Czcionka: Kontrast:

Operator wielozadaniowych nośników osprzętów

SZKOLENIE Z MOŻLIWOŚCIĄ  DOFINANSOWANIA  (USŁUGA ROZWOJOWA)

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania zawodu operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu (bez klasy uprawnień).  Absolwent kursu zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego celem uzyskania uprawnień

Informacje organizacyjne

Warunki przystąpienia do kursu: ukończona co najmniej szkoła podstawowa 8 letnia lub gimnazjum , ukończone 18 lat, aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator wielozadaniowych nośników osprzętów.

Zakres szkolenia 

Kurs operatorów trwa 134 godziny i jest prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujący program zatwierdzony przez IMBiGS . Tematyka zajęć obejmuje

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 3. Ogólna budowa i obsługa wielozadaniowych nośników osprzętów
 4. Technologia robót realizowanych wielozadaniowymi nośnikami osprzętów
 5. Zajęcia praktyczne wykonywane wielozadaniowymi nośnikami osprzętów

Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu MEN i świadectwo operatora wydane  po zdanym egzaminie zewnętrznym . Uprawnienia operatora zgodnie z zakresem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.134) zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.201 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (dz.U. Nr.118 poz.1263 z późn. zm.)

Więcej informacji o kursach operatorów  i zapisy w:

Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie  ul. Lubelska 33C   10-408 Olsztyn    tel. 89 526 84 62,  kom. 507 124 198 Email: csb@wmzdz.pl

Centrum Edukacji w Iławie     ul. Grunwaldzka 13  14-200 Iława   tel. 89 648 41 81   tel. 89 648 89 10   e-mail: ilawa@wmzdz.pl

 

Najbliższe terminy szkoleń w planowanych kursach .

Zobacz również

 • Murowanie w systemie Ytong i Silka oraz ocieplanie od wewnątrz za pomocą płyt Multipor

  Cel kursu Zapoznanie uczestników kursu z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi i technologicznym Silka & Ytong  oraz opanowanie umięjęntości w praktycznym ich zastosowaniu na placu budowy Informacje organizacyjne Szkolenia prowadzone są po zorganizowaniu 10-15 osobowej grupy w …

 • Microblading

  Mircoblading należy do jednej z najbardziej popularnych metod z zakresu pigmentacji brwi. Pozwala uzyskać efekt naturalnych włosków. Wykorzystuje innowacyjne techniki pigmentacji oraz nadawania kształtu brwiom. Jest to metoda manualną za pomocą sterylnych, jednorazowych igieł. Zakres …

 • Kierowca konwojent – transport zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 12 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …


Copyright © wmzdz.pl Realizacja: Estymowww.estymo.pl
X
- Enter Your Location -
- or -