Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat C i C+E

Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczone jest adresowane do kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kat. C lub C1, C+E wydane po dniu 10 września 2009 r

Cel szkolenia

Przygotowanie do uzyskania uprawnień zawodowych kierowcy pojazdu ciężarowego -dla posiadaczy Kat. C i C+E

Informacje organizacyjne

Kwalifikacja jest traktowana jako uprawnienie ważne w kraju i zagranicą potwierdzone Świadectwem Kwalifikacji Zawodowej

Szkolenie trwa 139 godzin.

Program szkolenia zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 39 b 1  ustawy o transporcie drogowym.

Zakres szkolenia

 1. Kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 2. Kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego
 3. Kształcenie zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;
 4. Kształcenie zawodowe w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.
Warunki uczestnictwa

Do szkolenia może przystąpić osoba:

a) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo  studiuje od co najmniej sześciu miesięcy,

b) ma ukończone 21 lat,

c) otrzymała zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy transportu drogowego

Zapisy

Ośrodek Szkolenia Kierowców w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5    10-548 Olsztyn
tel. 89 527 09 21   tel. 501 162 510  lub 507 124 212
e-mail: osk@wmzdz.pl

 

Zobacz również

 • Elektryk budowlany z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1kv

   Cel kursu Kurs adresowany  do osób zainteresowanych podjęciem pracy jako elektryk budowlany pragnących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do pracy  przy urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu nie wyższym niż 1kv. Informacje organizacyjne Egzamin przed komisją …

 • Hyper Volume- stylizacja rzęs

  Cel kursu Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu stylizacji rzęs. Informacje organizacyjne Kurs adresowany  do osób pracowników salonów kosmetycznych zainteresowanych doskonaleniem technik stylizacji rzęs   Zakres szkolenia  Higiena i …

 • Auditor systemu HACCP

  Cel kursu Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia, funkcjonowania, doskonalenia i weryfikacji systemu bezpieczeństwa żywności HACCP Informacje organizacyjne Kurs adresowany  do pracowników wszystkich szczebli, a w szczególności osoby odpowiedzialnych za wdrożenie nowych lub …


Copyright © wmzdz.pl Realizacja: Estymowww.estymo.pl
X
- Enter Your Location -
- or -