Egzamin na świadectwo kwalifikacji C, CE, D, DE

Termin i miejsce szkolenia

21.08.2012 - Olsztyn

Cel szkolenia

Uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej

Informacje organizacyjne

Egzamin przeprowadzony w Ośrodku Kształcenie Kierowców ZDZ w Olsztynie (ul. Mickiewicza 5)

Więcej informacji:

Ośrodek Szkolenia Kierowców ZDZ
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn

tel. 89 527 09 21
tel. 501 162 510

Email:
osk@wmzdz.pl