Facebook: Czcionka: Kontrast:

KKZ- kwalifikacyjne kursy zawodowe

To kursy realizowane zgodnie z programem kształcenia branżowego w zakresie jednej kwalifikacji w danym zawodzie w oparciu o obowiązujące Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej .

Kursy adresowane są do osób dorosłych zainteresowanych pozaszkolnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Absolwent kursu kwalifikacyjnego  po zdanym egzaminie -przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży – uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Kursy kwalifikacyjne w zależności od rodzaju kwalifikacji mogą trwać od jednego do czterech semestrów, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

 

ZAPISY PROWADZI :

Szkoła Policealna w Olsztynie

na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach

  • TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (kwalifikacja BD.04 występuje także w zawodzie : Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)

Organizacja, kontrola i  sporządzanie kosztorysów robót budowlanych (BD.04)

 

  • TECHNIK HOTELARSTWA

Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12.)

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (TG.13.)

 

  • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych  (TG.14.)

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (TG.15. )

 

  • TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17)

 

  • TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ 

Wykonywanie robót związanych z  budową montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (BD.05)

Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych (BD.22)

 

Kursy prowadzone w oparciu o własne zaplecze warsztatowe i poligonowe zlokalizowane w Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie

  •  Wykonywanie robót związanych z  budową montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (Kwalifikacja  BD.05 w zawodzie : Monter sieci i instalacji sanitarnych -712618 oraz w zawodzie Technik inżynierii sanitarnej-  311218)
  •  Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja BD.17. w zawodzie : Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej -311913)
  •  Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych  (kwalifikacja BD.22.  w zawodzie: Technik inżynierii sanitarnej- 311218)

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w wybranym kursie, skontaktuj się z najbliższym Centrum Edukacji WM ZDZ

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Planowane kursy


Copyright © wmzdz.pl Realizacja: Estymowww.estymo.pl
X
- Enter Your Location -
- or -