Facebook: Czcionka: Kontrast:

KKZ- kwalifikacyjne kursy zawodowe

To kursy realizowane zgodnie z programem kształcenia branżowego w zakresie jednej kwalifikacji w danym zawodzie w oparciu o obowiązujące Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej .

Kursy adresowane są do osób dorosłych zainteresowanych pozaszkolnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Absolwent kursu kwalifikacyjnego  po zdanym egzaminie -przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży – uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Kursy kwalifikacyjne w zależności od rodzaju kwalifikacji mogą trwać od jednego do czterech semestrów, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Aktualnie prowadzimy rekrutację na kursy które rozpoczną się 4 września 2017:


ZAPISY PROWADZI :

Szkoła Policealna w Olsztynie

na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach

  • TECHNIK BUDOWNICTWA

Kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Kwalifikacja B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Kwalifikacja B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargów

  • TECHNIK HOTELARSTWA

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

  • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

T.13.Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14.Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

  • TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kursy prowadzone w oparciu o własne zaplecze warsztatowe i poligonowe    >Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie<

  • B.8  Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
  • B.9 Wykonywanie robót związanych z  montażem i remontem instalacji sanitarnych
  • B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • B.27 Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w wybranym kursie, skontaktuj się z najbliższym Centrum Edukacji WM ZDZ

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !


Copyright © wmzdz.pl Realizacja: Estymowww.estymo.pl
X
- Enter Your Location -
- or -