Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kierowca konwojent – transport zwierząt

Kierowca konwojent – transport zwierząt
Cel kursu

Przygotowuje do egzaminu na licencję uprawniająca do przewozu żywych zwierząt.

Informacje organizacyjne

Kurs trwa 12 godzin.

Zakres szkolenia:

 1. Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie.
 2. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt gospodarskich.
 3. Przepisy krajowe i obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego. Ogólne warunki transportu zwierząt. Dokumentacja wymagana przy transporcie żywych zwierząt.
 4. Załadunek, rozmieszczenie i wyładunek zwierząt. Normy załadunkowe oraz sposób załadunku zwierząt Karmienie i pojenie zwierząt podczas transportu, w punktach kontroli i gromadzenia, wymagane postoje.
 5. Wpływ warunków transportu na dobrostan zwierząt: zachowanie, koncepcje stresu u zwierząt. Praktyczne aspekty ujarzmiania zwierząt.

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dn. 18 maja 2007 r

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z dnia 17 lutego 2012 poz. 186) wraz z suplementem.

Kurs kończy się również egzaminem zewnętrznym przed Komisją powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydawana  absolwent uzyskuje licencję do przewozu żywych zwierząt

Warunki przystąpienia do kursu

Ukończone 18 lat, prawo jazdy co najmniej kat. B.

 

Zobacz również

 • BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji

  Kwalifikacyjny kurs zawodowy : Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych  Kwalifikacja BD.22. w zawodzie Technik inżynierii sanitarnej . Kod zawodu : 311218 Zakres tematyczny kursu zgodny z podstawa programowa …

 • POMIARY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 KV

  Cel kursu Kurs adresowany  do osób pragnących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności eksploatacyjnych lub dozorowych w zakresie prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu nie wyższym niż 1000v. Informacje organizacyjne Egzamin …

 • Palacz kotłów c.o. – kurs i egzamin

  Eksploatacja urządzeń energetycznych – palacz c.o. Cel kursu Kurs przygotowuje do egzaminu i uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonywania czynności eksploatacyjnych w zakresie prac obsługowych, konserwacyjnych, remontowych, montażowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach cieplnych (energetycznych). …


Copyright © wmzdz.pl Realizacja: Estymowww.estymo.pl
X
- Enter Your Location -
- or -