Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kierowca-operator wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych

  • Termin: 25 09 2017
  • Lokalizacja: Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.15.00)
Szkolenie z możliwością dofinansowania (dla mikro-małych i średnich firm ) w ramach usług rozwojowych PARP
Cel kursu

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych a także uzyskanie uprawnień operatora. Kursy kończy sie egzaminem zewnętrznym przed komisją Urzędu Dozoru technicznego .

Informacje organizacyjne

Warunki przystąpienia do kursu jest : ukończone 18 lat, wykształcenie, co najmniej podstawowe (8 letnie) lub gimnazjalne
badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy operatora wózka jezdnego

Kurs obejmuje  66 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych.

Zakres szkolenia:
1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
2. Budowa wózków
3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i w trakcie i po pracy wózkami
4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
5. Wiadomości z zakresu BHP
6. Wiadomości o dozorze technicznym
7. Wymiana butli gazowych
8. Praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622. Kurs kończy się również egzaminem zewnętrznym przed Urzędem Dozoru Technicznego i uzyskaniem certyfikatu

Więcej informacji i zapisy na kurs

Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie 
ul. Lubelska 33    10-408 Olsztyn    tel. 89 526 84 62   tel. 507 124 198   e-mail: csb@wmzdz.pl

 

Zgłoś sie już dziś!

Copyright © wmzdz.pl Realizacja: Estymowww.estymo.pl
X
- Enter Your Location -
- or -