Facebook: Czcionka: Kontrast:

3 kroki do pracy

3 kroki do pracy

Projekt  „3 kroki do pracy”

Realizowany od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. na tere nie powiatu olsztyńskiego. Projekt przewiduje kompleksowe i zindywidualizowane podejście do każdego z uczestników, oferując szeroki katalog form wsparcia.

Grupę docelową stanowią 32 osoby pozostające bez pracy tj. bezrobotne i bierne zawodowo, będące w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące teren pow. olsztyńskiego, z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym.

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty min. 3 instrumentami wsparcia:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze śr. 8h/os i praca nad IPD w wymiarze śr. 4 h/os
 • warsztaty „Warsztaty kompetencji pracowniczych”
 • szkolenia zawodowe w wymiarze śr. 150h
 • trzymiesięczne staże zawodowe dla min. 26 osób
 • pośrednictwo pracy i przygotowanie portfolio uczestnika

Projekt nr RPWM.10.02.00-28-0083/17,  wartość projektu ogółem: 457 981,70 zł,  kwota dofinansowania: 435 082,61 zł,  wkład UE: 389 284,45 zł

Szczegółowe informacje już wkrótce !

Rekrutacja uczestników projektu  miała miejsce w I Turze w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2017 i był a prowadzona przez pracowników Centrum Edukacji ZDZ w Biskupcu.

Rekrutacja
 •  I Tura – od 01.09.2017r. do 30.09.2017r.
 •  II Tura – od 15.12.2017r. do 15.01.2018r.
Wyniki rekrutacji do projektu „3 kroki do pracy:

I Tura

Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w  projekcie 3 kroki do pracy  

Zobacz również

 • OPERATORZY MASZYN – EGZAMIN 23.01.2018 godz. 8:00

  OPERATORZY MASZYN – EGZAMIN 23.01.2018 godz. 8:00

  i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie zgodnie  z licencją udzieloną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie prowadzi szkolenia uprawniające do obsługi  następujących maszyn i …

 • Murowanie w systemie Ytong i Silka

  Murowanie w systemie Ytong i Silka

  Kurs „Murowanie w systemie Ytong i Silka oraz ocieplanie od wewnątrz za pomocą płyt Multipor” Kursy realizowane w ramach partnerstwa edukacyjnego producenta nowoczesnych  materiałów budowlanych i wyspecjalizowanym w kształceniu kadr dla sektora budowlanego  Centrum Szkoleń Budowlanych w …

 • W Bartoszycach i Kętrzynie

  W Bartoszycach i Kętrzynie

  Druga tura rekrutacji uczestników projektu  z powiatu bartoszyckiego i kętrzyńskiego Więcej informacji  w zakładce projektu Olsztyńskie RPO


Copyright © wmzdz.pl Realizacja: Estymowww.estymo.pl
X
- Enter Your Location -
- or -