Facebook: Czcionka: Kontrast:

Po lepsze jutro!

Po lepsze jutro!

W Szczytnie i Mrągowie będzie realizowany projekt „Po lepsze jutro!”

Projekt wystartował 1 października 2017 i jest realizowany  do 31.lipca 2018r. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2.

 Wartość projektu ogółem: 437 184,90 zł   Kwota dofinansowania: 413 228,50 zł    Wkład UE: 371 607,17 zł

Adresatem projektu są osoby:

 • w przedziale wiekowym od 30 (tj. od dnia 30 urodzin) do 50 roku życia
 • bezrobotne lub poszukujące pracy lub nieaktywne/bierne zawodowo
 • zamieszkujące teren powiatów objętych projektem, tj. pow. mrągowski i szczycieński
 • z wykształceniem maksymalnie średnim

 W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 30 osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz./os.)
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (8 godz./os.)
 • warsztaty grupowe „Kompetencji Społeczno-Zawodowych” wzmacniające predyspozycje jako pracownika, wiarę we własne siły
 • szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy
 • staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach (dla 24 osób)
 • pośrednictwo pracy (2godz/os)

oraz wsparcie towarzyszące: 

 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu
 • wykwalifikowani wykładowcy
 • dogodne terminy szkoleń

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu została zamknięta . Nabory zostały przeprowadzone w dwóch terminach :  01.10.2017 do 15.11.2017 oraz 27.11.2017 do 04.12.2017

Projekt realizuje :

Wyniki I tury rekrutacji 

 1. Lista rankingowa – os. niezarejestrowane w UP
 2. Lista rankingowa – os. bierne zawodowo
 3. Lista rankingowa – os. zarejestrowane w UP

Wyniki II tury rekrutacji 

 1. Lista rankingowa II Tura- osoby zarejestrowane w UP
 2. Lista rankingowa II Tura – osoby bierne zawodowo
 3. Lista rankingowa II Tura – osoby niezarejestrowane w UP

Aktualnie prowadzone kursy

Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w projekcie  „Po lepsze jutro” 

Zobacz również

 • Olsztyńskie RPO : Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II

  Olsztyńskie RPO : Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II

  Projekt „Olsztyńskie RPO: Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 09.2017-07.2018 Wartość projektu: 459 934,55 …

 • 3 kroki do pracy

  3 kroki do pracy

  Projekt  „3 kroki do pracy” Realizowany od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. na tere nie powiatu olsztyńskiego. Projekt przewiduje kompleksowe i zindywidualizowane podejście do każdego z uczestników, oferując szeroki katalog form wsparcia. Grupę docelową stanowią 32 …

 • KURS – PRACA – AKTYWNOŚĆ

  KURS – PRACA – AKTYWNOŚĆ

  Projekt „Kurs, praca, aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 09.2017-12.2019. Wartość projektu wynosi 2 063 190,00 zł, w tym …


Copyright © wmzdz.pl Realizacja: Estymowww.estymo.pl
X
- Enter Your Location -
- or -