Facebook: Czcionka: Kontrast:

ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych

SZKOLENIE PODSTAWOWE I SPECJALISTYCZNE -CYSTERNY

W szkoleniu mogą brać udział osoby posiadające prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz mające ukończone 21 lat. Szkolenie jest skierowane do pracowników firm, uczestniczących w procesie przewozu towarów niebezpiecznych jako nadawcy, przewoźnicy i ich odbiorcy. Brak szkolenia pracowników w zakresie ADR może być podstawą do nałożenia kary finansowej na  przedsiębiorcę. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19.08.2011 r. (Dz.U. Nr 227, poz. 1367 z póz. zm.)o
przewozie towarów niebezpiecznych.

Cel szkolenia 

Zapoznanie kierowców przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami związanymi z przewozem materiałów niebezpiecznych oraz zdobycie wiedzy niezbędnej do minimalizacji ryzyka i zagrożeń oraz skutków w przypadku potencjalnego wypadku.

informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje  24 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu teorii . Szkolenie może być realizowane w cyklu weekendowym (piątek-niedziela), popołudniowym lub przedpołudniowym.

Zakres szkole

I.Moduł podstawowym w wymiarze 24 godzin + 1 godz. zajęć praktycznych/ćwiczeń
1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
2. Główne rodzaje zagrożeń,
3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń, e)
czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy,
bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków
ochrony indywidualnej,
5. Oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
6. Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
7. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
8. Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
9. Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów
niebezpiecznych,
10. Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
11. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego, m) manipulowanie sztukami przesyłki oraz
ich układanie,                                                                                                                                                                                                 12. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,

II Moduł specjalistyczny – Cysterny w wymiarze 16 godzin teorii .+ 1 godz. zajęć praktycznych/ćwiczeń
1. Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
2. Szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
3. Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,                                           4. 4. Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw
dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz
umieszczania nalepek ostrzegawczych

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z Załącznikiem nr 4 do
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. (poz.
619).

Szczegółowe informacje i zapisy

Ośrodek Szkolenia Kierowców 
ul. Mickiewicza 5 10- 548 Olsztyn tel. 89 527 09 21, tel. 501 162 510 lub 507 124 212

Email: osk@wmzdz.pl

 

Zobacz również

  • Murowanie w systemie Ytong i Silka oraz ocieplanie od wewnątrz za pomocą płyt Multipor

    Cel kursu Zapoznanie uczestników kursu z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi i technologicznym Silka & Ytong  oraz opanowanie umięjęntości w praktycznym ich zastosowaniu na placu budowy Informacje organizacyjne Szkolenia prowadzone są po zorganizowaniu 10-15 osobowej grupy w …

  • Microblading

    Mircoblading należy do jednej z najbardziej popularnych metod z zakresu pigmentacji brwi. Pozwala uzyskać efekt naturalnych włosków. Wykorzystuje innowacyjne techniki pigmentacji oraz nadawania kształtu brwiom. Jest to metoda manualną za pomocą sterylnych, jednorazowych igieł. Zakres …

  • Kierowca konwojent – transport zwierząt

    Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 12 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …


Copyright © wmzdz.pl Realizacja: Estymowww.estymo.pl
X
- Enter Your Location -
- or -